Leder 2020-03-17 20:48:20

Historiske bilder

I forbindelse med TKK's 75 års-jubileum ble det samlet inn en del historiske bilder fra klubbens historie. Se vedlagte lenker. Her er også jubileumsfilmen som ble vist på 75 års festen. Av tekniske årsaker er filmen delt i tre.

Terje Wesches fotoalbum

Toralf Domaas har scannet bilder av "historisk" interesse fra Terje Wesches fotoalbum.

Hvis noen har tilleggsinformasjon til bildene - som tidspunkter, navn på personer osv. - er det fint om det kan legges inn kommentarer.

Bright Helle Bystings fotoalbum

Det ble også scannet en del bilder fra fotoalbumet til TKK´er Bright Helle Bysting.