Leder 2020-03-05 22:21:46

06.03.2014 styremøteprotokoll

Styremøte 6. mars 2014 inkl overleveringsmøte tidl og ny ledelse i klubben etter årsmøte

 

Til stede: Merete, Bernt, Erik, Leif Tore, Capucine, Anniken, Sverre, Ole MOrten, Peter, Kari, Anna Ø, Roar, Ann Lisbeth, Trine B, Mari, Ann-Cathrine, Ingrid A, Øyvind, Sondre, Jan-Erik

 

 

-Konstituering av det nye styret

 

-Presentasjon av avtroppende, nye og gjenvalgte ved dem selv

-Overordnet gjennomgang av digitale samhandlingsplattformer, epost og web ved websjef

-Felles bespisning alle nye avtroppende og fortsettende.

-Styrets møteplan for peroden fram til neste årsmøte samt årsmøtedato for 2015.

 

Styrets møtedatoer er …

 

2014: 20.3, 10.4, 15.5, 12.6, 21.8, 18.9, 16.10, 13.11, 11.12,

2015: 8.1, 29.1

Møtene starter kl 19:00 og standard er å kalle inn alle valgte funksjoner i klubben inkl varaer.

Årsmøte 2015 er satt til 9.2 kl 18:00