Leder 2020-03-05 22:16:14

11.12.2014 styremøteprotokoll

Styremøte 11. des 2014 

Til stede: Jan-Erik, Bernt, Merete, Erik, Mari, Sverre, Spesielt innkalt: Manica Gjølmesli, Øyvind Bakksjø

Hovedsak regnskap. Opprydding.

Andre saker:

-Årsmøte: leder sender info om frister til alle medlemmer.

-Web: 

--nye produkter i nettbutikken. Årskontingent for 2015 vil bli lagt ut ETTER årsmøtet og kan ikke kjøpes før etter årsmøtet. Imidlertid kan medlemskap for 2015 kjøpes av nye medlemmer for samme pris som medlemsskap 2014 FØR 31.12. Info må sendes medlemmene. Medlemsåret går derved fra årsmøte til årsmøtet året etter. Frist for betaling for å kunne stå som medlem, reolhaver og beholde plass i reolkøen skal settes til 30 dager etter årsmøtet.

--Reolkø og plass og ubetalte avgifter. Etterlyser bedre rutiner og at disse bør utarbeides av reolsjef of medlemsadmin.

-Pirbadet: Vi utsteder nye billetter fra årsskiftet ut innesesongen basert på medlemsskap pr 31.12. VI har 40 timer fra kommunene som før.

-Polo: søkt penger om polomål, utstyrsmidler. Fikk avslag. Kommer ny pott på vårpart, utstyrsmidler til privatanlegg.