Leder 2020-03-05 22:17:00

20.11.2014 styremøteprotokoll

Styremøteprotokoll 2014-11-20

Oppmøtt: Capucine, Jorodd, Eriok, Merete, Sverre, Mari, Audun, Anna, Bernt, Peter, Jan-Erik

  • Elv Slalom og reolplass
  • Forberede årsmøtet, initiering
  • Valgkomite
  • Hittegodsbinge i garderobe
  • Reolsjef avgir rapport
  • Økonomi/Regnskap

Capucine om Slalom og reolplass.

Slalom: vi har fått tillatelse av grunneier til å sette opp slalompoorter i Nidelven i ett år uten videre tillatelser. Ønsker å utvikle sporten. Ønsker kjøpe 4 slalomkajakker á 10.000,- Bør gjennomføres straks for å utnytte ikke-fiskesesong. Midlertidig lagringsplass på Kyvannet. Styret innvilger 40.000,- nå til innkjøp 4 slalomkajakker, ekstraordinær bevilgning for 2014. Avstemming: 4 for 1 avholdende.

Reolplass: ønsker anskaffelse av nye reolplass ved Øvre Leirfoss alternativt Tempe idrettsplass. Størrelse på investeringen 20-40.000,- Tiltak avhengig av grunneier.

Økonomi/Regnskap: Monika Gjølmesli er engasjert for å bidra til å rydde opp og å nøste opp i mangler i regnskapsføringen. Det er fremdeles mange bilag som mangler. Monika har tilbudt å komme på møte og informere om endringsforslag. Øyvind bes komme på samme møte.

Forberede årsmøtet, initiering: 9. feb-2015. 1 måned innkallelse, 2 uker for innkomne forslag, 1 uke utsendelse av papir. Interne frister: Valgkomite må være ferdig innen 15. januar. REgnskap må være ferdig ført innen første uke januar, det må være ferdig revidert 2. februar, vi må bruke begge våre revisorer.

Valgkomite: Særlig viktig å få valgkomite til å selge inn kassererjobb med rett innhold. Nestleder.

Hittegodsbinge i garderobe: Sende ut mail om at det blir kastet / lagt i "gibortbingen", frist bestemmes av hussjef.

Reolsjef avgir rapport: Det ble totalt 10 plasser ledig etter årets sesong, derav 7 som mistet og 3 som har sagt fra seg. Det er 68 i kø før ny fordeling. To reolhavere er innvilget et års perm pga tvillingfødsel.

Padletinget: Padleting i 2015. VI bør gjøre noe mer enn å finne noen som kan delta på tinget. Defin klare mål for dette ifbm tingdeltakelse. Hva vil vi. Anna forbereder sak til neste styremøte 11. des.

Hussjefen har ordet: Siste året har HS ikke fungert etter eget syn, må være flere som ressursgruppe på dette området.