Leder 2020-03-05 22:18:51

25.08.2014 styremøteprotokoll

STYREMØTE I TRONDHJEMS KAJAKKLUBB

Tid: Mandag 25. august kl 19. – 21.00

Tilstede: Audun Sletten (møteleder), Merete Lille, Mari Tovmo og Anna Ølnes (vara og referent)

Forfall: Jan Erik Hagelund og Anniken Skotvoll

Tilstede fra fag- og  administrative funksjoner: Bernt M. Johnsen (havsjef), Peter Boros (juniorsjef), Sverre A. Rognstad(hussjef), Ingrid Stensby (sosialsjef)  og Erik Lillegraven (websjef)

ORIENTERINGSSAKER

Junior:

a) Det har vært gjennomført padleskole for to grupper i august; en med hovedvekt på elvepadling og den andre med hovedvekt på havpadling. Det er stor etterspørsel på deltakersiden, men TKK har kapasitetsproblem på arrangørsiden p.g.a. av lite respons fra medlemmene på å stille opp og hjelpe til.

b)Det har vært litt rot i utstyret for juniorer, og juniorsjefen vil låse vester og spruttrekk for juniorer inn i et eget skap.

c)TKK ønsker å tilby fadderordning for padlere mellom 14-16 år. Pr idag er det en fadder. Det bør utarbeides noen korte og konsise retningslinjer for faddere og foreldre. TKK må sikre at de som jobber med barn viser fram politiattest.

Hav:

a)      Det er ny kursrunde – nesten alle fire grunnkursene er fulle. Det har vært problem med å få instruktører til alle kursene.

b)      Det har vært arrangert 4-5 klubbturer hittil i sesongen. Det har kommet initiativ både fra nye og gamle medlemmer. Det er positivt.

c)       Qajaq-treffet på Stokkøya var igjen en suksess med rekordmange deltakere.

d)      Rangøytreffet arrangeres i år av Molde kajakklubb. Det har nå kommet program. TKK er forespurt om å bistå på ulike programposter.

e)      Det skal vurderes om det skal arrangeres teknikk- og aktivitetslederkurs i høst. NTNU kan være interessert i å samarbeide.

f)       Bernt, Lidun Hareide og Erik Rødsand jobber med å få til en etterutdanningsmodul (aktivitetsledere) i grønnlandsåreinstruksjon.

Flattvann:

a)      27.9. tar vi opp igjen tradisjonen med mosjonsløpet "Under broene" (Skansen – Trondheim spektrum t/r).  Banketten slås sammen med krabbefesten.

Polo:

a)      TKK stilte med to lag, og TKK1 tok sølv og TKK2 tok bronse (5 klubber og 7 lag deltok)

Sosialgruppa:

a)      Krabbefest 27.9. Det går ut invitasjon i nærmeste framtid.

 

Sak 1 Trondheim kajakk

Det er en del misforståelser når det gjelder Trondheim kajakk og Trondhjems kajakklubb. Jan Erik tar kontakt med patentstyret for å få en utredning og rettighetsvurdering av navnet.

Sak 2 Friluftslivets dag

Søndag 7. september arrangeres Friluftslivets dag og TKK har fått henvendelse om å bistå. Mari sender ut forespørsel til medlemmene om å hjelpe til.

Sak 3 Jonsvannet 1

Trondheim kommune rullerer planverket som gjelder Jonsvannet/Litjvannet. I den anledning står vannsportaktiviteten som foregår der i fare. Trondheimsregionen friluftsråd hjelper oss med å få aksept for videre aktivitet. Audun er kontaktperson og stiller i møter om dette.

Sak 4  Jonsvannet 2

Roklubben har tidligere i sommer utrykt at vår aktivtet ved Jonsborg, Jonsvannet ikke er forenlig med deres aktivtet, men har i siste dialog med oss, beklaget sin skepsis ovenfor oss. De er hovedsaklig irritert på folk som parkerer bil og sjøsetter kajakk på brygga deres mens de har trening, men innser at dette er hovedsaklig privatpersoner. Roklubben har gitt utrykk for at de ikke føler seg truet av ny arealplan for drikkevann.  Styret vil likevel invitere roklubben til et møte for å bli enige om parkering, bruk av brygga og leieforhold. Audun tar initiativ, sammen med Jan Erik. Bernt og Peter bør også delta.

Sak 5 Nettsidene

Det arrangeres et eget møte om de nye nettsidene. Erik tar initiativ. Jan Erik og fagsjefene bør delta, i tillegg til andre interesserte i styret.

Sak 6 Eventuelt

Bassengaktivitet: 

Peter tar kontakt med Pirbadet for å avtale vinterens bassengtider. Det kom innspill om noen bassengkvelder kan være rettet spesielt mot havaktiviteter og noen mot elveaktiviteter.  Elveaktiviteten kan være litt "aggressiv" og plasskrevende og det kan være fornuftig å skille aktivitetene.

Det kom forslag om å booke det store bassenget  1-2 fredagskvelder i høst. Planen er å tilby rull & tull med havkajakker. Tilbudet forutsetter at deltakerne betaler det det koster.  20 deltakere over to timer, kr 250 pr pers. Peter koordinerer.

Reolplasser:

Det er flere mulige bygninger som kan brukes til reolplasser i Trondheimsområdet:

Gamle brygger i Kjøpmannsgata/Fjordgata.

Bygninger på Østmarkneset

Framtidige kajakkreoler på Grillstad marina.

Jan Erik, Audun og reolsjefen tar kontakt med aktuelle utleiere snarest. 

 

Årsmøteprotokoll: Protokollen må legges under fanen "styre og stell/protokoller"

Kandidater til krabbeklo: Det har kommet inn noen forslag til kandidater. Merete sender ut invitasjon til medlemmene om å komme med forslag. Styret avgjør på neste styremøte.