Leder 2020-03-05 22:09:08

08.01.2015 styremøteprotokoll

Styremøte 8. januar 2015

Til stede: Mari, Merete, Jan-Erik. Fagsjefer: Ingrid, Sverre, Bernt Marius.

Saker:

Gjennomgang av regnskapstall. Avklaring av innbetalinger direkte på konto.

Regnskapsmøte mandag 12. for å plassere alt på rett avdeling: styret, fagsjefer med budsjetter.

Vedtektsendring på valgperiode (sak fra forrige årsmøte): utarbeides av Mari.

Forberedelser til årsmøtet:

Merete sammenfatter og organiserer alle dokumneter som omfatter økonomi regnskap. Utarbeider budsjett sammen med Audun.

Jan-Erik lager og sender innkalling, sammenfatter årsrapporten, spør Anna Ølnes om hun kan være ordstyrer.

Ingrid: sosialgruppa ordner vått og tørt, og forbereder møterommet.