Leder 2020-03-05 22:00:18

17.12.2015 styremøteprotokoll

Til stades: Sverre, Audun, Anna, Eirin, Åge, Merete, Bernt, Mari

1. Årsmøtet

 • 15. februar kl.18
 • Innkalling 1 mnd før
 • Sakar sendast til styret 2 veker før - styremøte 4. feb for å diskutere evt. innkomne sakar.
 • Saksliste og dokument til årsmøtet sendast ut 1 veke før
 • Medlemsmøte etter årsmøtet. Aktuelle sakar kan t.d. vere oppussing av 2. etg.
 • Budsjett og rekneskap
 • Nye vedtekter - NIF har vedteke ny lovnorm, og alle idrettslag og klubbar må oppdatere vedtektene sine.
 • Revidert organisasjonsplan
 • Valg - valgkomiteen har fått instruksar
 • Frå førre årsmøtet: kommunikasjonsprinsipp og rabatterte medlemskap (diskutert på styremøte 23. april) - ta med i årsmelding

2. Bassengtrening.

 • Like mange timar utdelt av kommuna som tidlegare (40t) + 5 ekstratimar for 2015

3. "Flyktning"padling

 • Møte med idrettsrådet for å høyre litt om moglegheitar og evt. støtteordningar