Leder 2020-03-05 22:04:56

22.06.2015 styremøteprotokoll

Referat Styremøte TKK

Dato:                    22.06.2015

Til stede:             Mari, Merete, Eirin, Audun

                               Peter, Erik, Sverre, Jørn

Referent:            Audun

Saksliste:

1.Østmarkneset

TKK har fått lovnader fra restaurant-selskapet som skal drive på Østmarkneset, om å etablere kajakkhotel. Saken er publisert i Adressa. Styret sender ut info om opplegget, men registrering av hvem som ønsker reolplass på Østmarkneset vil ikke settes i gang før i oktober. Styret må også befare området og skrive avtale med restaurant etter sommeren.

 

2.Parkering Skansen

TKK anbefales å beskrive behov for parkering til Trondheim Havn, som nå har varslet at plassene på Skansen vil reguleres med P-avgift.

 

3.Slalomporter

TOFA har innsigelser på Slalomporter i tilegg til at kommunens saksbehandler vurderer wire-strekk over elva som forstyrrende for fugl. Prosjektet venter på videre saksbehandling...

 

4.Internett

Erik sjekker om prisen på internettabonnement kan re-forhandles. Nåværende er Bredbånd bedrift 20 til 499,- per mnd eksl. mva.

 

5.Kontainer Nedre Leirfoss

Bestilling av container må vente til etter at kontrakt er underskrevet med Statkraft.

 

6.Vannledning

Planen er å grave grøft fra utstyrsreol og bort til kumme ved Steinerskolen. Arbeidet med graving planlegges utført i august. Jørn Drugli (medlem TKK og innehaver av Drugli Maskin AS) står for graving. Styret må kalle inn til dugnad for å åpne gulv i reol. Asfaltlegging etter at rør er lagt i grøft bestilles utenom. Asfaltleggerne vil i samme slengen legge asfaltvei opp til rullestolrampe.

 

7.Betalingsordning

Erik foreslår at hans firma overtar ansvaret for transaksjonene inn til klubben som i dag går via PayPal (tar 3,4% av transaksjonsbeløp). I det nye opplegget vil da transaksjonene gå via PayEX (tar 1,99% av transaksjonsbeløp) og Erik's firma vil ta 13kr per transaksjon for tjenesten. Til forskjell fra tidligere, vil da pengene gå inn på Erik's firmas konto, slik at han må overføre pengene månedlig til TKK.

 

8.Tripletex

Hugs å gå inn med jamne mellomrom og sjekk om det er lagt inn faktura som må godkjennast

 

 

 

9.Søknad om moms-kompensasjon for varer og tjenester kjøpt i 2014

Eirin fremskaffer kostnadstall for 2014, Audun sender inn søknad.

 

10.Høstdag ved Haukvannet

Erfaring fra tidligere er at det er vanskelig å få nok instruktører ift. hvor mange barn som kommer.

Det blir diskutert hvorvidt det er vits å arrangere slike treff for barn og unge, når vi ikke har så stor satsing på juniorpadling i klubben, men vi velger likevel å sjekke hvorvidt vi får lønnede instruktører til å stille opp.