Leder 2020-03-05 22:01:15

23.11.2015 styremøteprotokoll

Dato:                    23.11.2015

Til stede:             Mari, Sverre, Audun, Åge, Peter, Bernt Marius, Jorodd, Anna

Referent:            Audun

 

Saksliste:

1.Reolutskifting Skansen

Jorodd (Reolsjef) beretter at 10 stk. med reolplass ikke hadde padlet sine 15 turer innen 1.november. Av disse har 2 stk. søkt om disp fra regelen om 15 turer begrunnet med legeattest, 2 stk. aksepterte å gi fra seg plassen og 6 stk. har ikke respondert på meldingen.

Styret beslutter at de to med legeattest får beholde plassen. Det betyr at 8 kajakkplasser skifter leietaker i løpet av desember.

 

2.Østmarkneset:

Kontraktsforslag er sendt til Thomas Hamren. Styret vil vente med å tilgjengeliggjøre reolplassene via nettsiden til etter kontrakt er ferdig signert. Leieprisen for en reolplass på Østmarkneset for medlemmer, blir det samme som på Skansen (500kr)

 

3.Slalom Nidelva

Mari og Capucine fikk positiv tilbakemelding fra kommunen i møte forrige uke: TKK får henge opp slalomporter fra Sluppenbroa og nedover elva.

Kommunen ved avdeling for idrett og friluftsliv er kontaktet ang. søknad om container nedre leirfoss. Statkraft har ikke gjort noe mer for fremgang i saken.

 

4.Årsmøte

Vurderer å flytte til 15. februar.

 

5.Budsjett 2016

Sverre har innhentet pris fra Mestertak på legging av ny takpapp over reoler til 75 000kr.

Planlegging av neste års budsjett blir tatt opp på neste møte

 

6.Smøla padlemarathon 21.august

Bernt legger ut på terminlista. Alle må oppfordre medlemmene til å trene hardt og delta på intervalltrening på jonsvannet!

 

7.Stokkøya

Helen Wilson er booket inn

 

8.Regionmøte med NPF 25.nov

Oppfordrer folk å delta. Gjelder alle padlegrener i NPF.

 

9.Aktivitetstilbud for flyktninger

Åge foreslår at TKK kan tilby kurs, bassengtrening eller likende for yngre flyktninger som bor i byen. Mari sjekker om kommunen har midler til bassengleie eller liknende.

 

10.Utbygging Pirbadet

Det skal bygges to basseng over hverandre i en vestlig forlengelse av Pirbadet. Byggingen starter sannsynligvis etter sommeren 2016. Stenger muligens uke 33 for riving. TKK kan dermed oppbevare kajakker som før, gjennom vinteren 2015/16. Oppbevaring av elvekajakker etter ombygging er foreslått til lagerskur på utsiden av Pirbadet. Polokajakker kan muligens legges på stativ på galleriet innerst ved 3T.

En generell beskjed fra Pirbadet er at alle må være ut av vannet før 22.30, og riktig garderobe å bruke vil være den lille.

 

11.Parkering Skansen

Trondheim havn vil innføre parkeringsavgift fra 1.desember.