Leder 2020-03-05 22:03:31

27.08.2015 styremøteprotokoll

Styremøte 27. august kl.18

Til stades: Sverre Arne Rognstad, Åge Winge, Peter Boros, Merete Lille, Audun Sletten, Erik Lillegraven, Erik Jonsson, Mari Tovmo
 
Saksliste:
 1. Vimpelen er flisete i tuppen, Sverre bestiller 2 stk nye.
 2. iZettle, kortautomat. Sjekker opp dette, og bestiller. Koster oss ingenting å prøve, kortleser er gratis - 2,75% transaksjonskostnad.
 3. Haustdag Haukvatnet 6. september. Ann-Cathrine har ansvar. Styret bevilger litt midler til kjøp av enkel lunsj for dei som stiller opp.
 4. Kano som gruppe i TKK. Har vore mailutveksling med tanke på kanoulykkar og kursing/sikkerheit i samband med kanopadling. Vi avventer til interesserte melder seg, men er positive dersom nokon vil ta initiativet til å starte opp slik aktivitet.
 5. Nedre Leirfoss kontainer. Ingenting har skjedd sidan før sommaren, vi må mase på Statkraft for å få kontrakten vi er lova.
 6. Slalom nidelva, møte mellom oss, kommune og Tofa. Ikkje skjedd noko meir, vi prøver å finne ein ornitolog og avtale møte.
 7. Østmarkneset. Befaring med ansvarleg 26. aug. Svært positivt, plass til mange kajakkar. Vi sender ut spørjeskjema til alle medlemmar. 
 8. Ombygging av Pirbadet. Kajakkar i Pirbadet kan ikkje lagrast der dei er lagra no. Peter skal i møte med Pirbadet for å finne løysing. I verste fall får vi prøve å få til ei løysing med tilhenger utanfor.
 9. Drift av heimesidene - kjøpe teneste av firmaet til Erik. I staden for å betale paypal/serverdrift ol. betaler vi ein transaksjonkostnad pr. betaling i nettbutikken. Kostnaden for klubben vert omlag det same som før. Vi vedtek dette. Erik og Eirin avtaler signering, overføring til konto ol.
 10. Parkering og tilgang område utanfor klubbhuset. Trondheim Havn har satt opp skilt med parkering forbudt på området. Sverre har sendt mail til Trondheim Havn ang. saken. Må prøve å gå saman med dei andre aktørane på Skansen og klage til Trondheim Havn.
 11. Under broene kajakkløp - 12. september. Audun og Erik J organiserer. Må sjekke opp om kanalen er stengt i samband med "Renere havn" og mudring. Behov for to-tre frivillige til å ta tid ol. Prøve å få til grilling på Skansen saman med kajakkpolo på kvelden (Kajakkpoloturnering på Kyvatnet same helg).
 12. NM Slalom - 10.-11.oktober. Åge snakker med Capucine om dette, og ber evt. om hjelp fra styret ved behov.
 13. Krabbeklo. Merete les opp kandidatane. Tar avgjørelse neste styremøte.
 14. Støttekontakt - vi kan leggje til rette med utstyr ol., men iom at vi er klubb med frivillige er det vanskeleg å "tvinge" nokon til å vere støttekontakt. Dette er ein viktig sak, som vi må diskutere meir. Mogleg å få folk til å stille dersom dei t.d. får dekt aktivitetsleiarkurs? Dei som har timar til støttekontakt gjennom kommunen kan sannsynlegvis nytte nokre av desse timane til støttekontakt i kajakklubben.
 15. HMS/forsikring - utsetjast til neste gong.
 16. Utvendig dusj rullestolrampe - ønske/behov for å kunne skylle utstyr ol. ute for å begrense utstyrsdusjing i dusjen inne.
 17. Breiband - Erik har sjekka. Telenor kan tilby oss betre pris dersom vi bind oss for to år. Mobilt breiband er sannsynlegvis einaste alternativ til det vi har i dag. Erik sjekker med fleire, bl.a. Canal Digital.