Leder 2020-03-05 22:08:20

29.01.2015 styremøteprotokoll

Styremøteprotokoll 2015-01-29

Oppmøtt: Styret Jan-Erik, Mari, Merete, Vara: Anna Fagsjefer: Hav, Sosial, Junior

 

Saker:

Endring av vedtekter, valg for to år av gangen for styremedlemmer. Tekst er ferdig. Tittel på forslaget må være endring av organisasjonsplan.

Idrettsregistrering, frist 31.1, tas av medlemsadmin. Mann på saken.

Innkommet forslag til årsmøtet ønskes endret til å inneholde kun punkt 1 fra forslagsstiller Erik Roger Jonsson. Han foreslås samtidig som første til å bekle rollen. Audun tar opp med ham. Budsjettpost for den nye grenen må legges inn i budsjettet.

Budsjett for 2015 og gått gjennom. Balanserer på 220 i pluss med 1267 ut og 1497 ut.

Andre forberedelser til årsmøtet: dokumenter (JEH), møteleder(Anna!) Dok utsendes man 2. feb.

Vi må delta på møte 3. feb møte på Storsalen i Rådhuset 18:00 - 20:00 . Vi vet ennå ikke hvem vi skal sende.

Referatsaker:

Friluftslivets år, kajakkens dag søn 31. mai, NPF har midler som kan søkes om for arr. Les på padleforbundet og søk etter kajakkens dag.

Under havsjefen har nå gode medlemmer endelig tatt initiativet til en turgruppe.