Leder 2020-03-05 21:07:42

25.08.2016 styremøteprotokoll

Styremøte 25. august 2016

Til stades: Svere, Frode, Mari

 

Saksliste:

  • Vasking: Sverre innhenter tilbod, så vi veit kva pris det dreier seg om pr. gong.
  • Oppussing: takpapp over reoldelen. Prate med Toralf og setje ned gruppe for å diskutere oppussing av 2. etasje. Kome så langt i planleggjing av det kan setjast på budsjettet fo 2017.
  • Medlemssystemet må vere bytta ut før årsskiftet.
  • Har motteke kontrakt Østmarkneset. Signerer denne og sender tilbake til kommuna.
  • Nedre Leirfoss: mogleg å setje kontainer ved toalettbygg i andre enden av parken? Kontakt Statkraft for å sjekke.