Leder 2020-03-05 21:05:05

27.10.2016 styremøteprotokoll

Styremøte 27. oktober

Til stades: Sverre, Eirin, Erik, Per Erling, Frode, Mari, Bernt

 

Saksliste:

 • HMS-kort: Frode går gjennom forslag til HMS-kort, som kan nyttast både til vurdering før turen og tilbakemelding etter at turen er ferdig. Prøvast ut blant aktivitetsleiarar først.
 • Medlemsarkiv: Frode og Erik går gjennom Weborg og muligheiter der + evt. andre aktuelle system til neste styremøte. Avgjørelse på neste styremøte. Ulike variantar vi kan gå for:
  • tkk.no som heimeside + minidrett.no, systemadmin.no, klubbadmin.no som medlemssystem+terminliste
  • tkk.no som heimeside og medlemssystem. Vi importerer medlemmer pr. 31.12 inn i minidrett, men bruker ikkje dette systemet til meir enn dette før vi må.
  • weborg (eller anna system) som både medlems- og heimesidesystem.
 • Padleting: Padleting i april (?) neste år. Bernt i NPF-valkomite, vil ha forslag til personar til NPF-styre og stell so kjem frå nord for Stadt.
 • Dobbeltroller
 • Østmarkneset: Overtakelsesbefaring 3. november med fridykkerklubben og kommune.