Leder 2020-03-05 21:15:13

29.02.2016 styremøteprotokoll

Til stades: Frode, Per-Erling, Bernt, Sverre, Mari, Eirin

Saksliste:

  • Årsmøte idrettsrådet 14. mars. Frist for innmelding av representantar 29. feb, altså i dag. Ingen har tid.
  • Dato for dugnad sett til 27. april
  • Søknadsfrist for støtte til inkludering 1. april. Vi må ha noko konkret dersom vi skal søke.
  • Reguleringsplan Jonsvatnet - korleis går det med denne? Tek kontakt med idrettsrådet for å sjekke.
  • Behov for nye kaffekanner. Sverre kjøper ny kaffetrakter m/to termokanner. Trakteren trakter rett i termokannene.
  • Behov for ny prosjektor. Bernt sjekker og skaffer. M/chromecast og oppdaterte inngangar/utgangar.
  • HMS - gå gjennom permen/nettsida og sjekke at ting er oppdatert. Alle fagsjefar bør gå gjennom sine områder.