Leder 2020-03-05 21:06:51

29.09.2016 styremøteprotokoll

Styremøte 29. september

Til stades: Frode, Peter, Rachel, Sverre, Hans, Tom Arne, Andreas, Per Erling, Eirin, Mari

 

Saksliste:

  • HMS. Per Erling går gjennom HMS-arbeidet som er gjort og kva vi burde gjere.
    • Få Erik til å lage skjema på tkk.no, for tilbakemeldingar av ymse slag (enklare versjon av "avviksskjema").
    • Fagsjefar lager beskriving og risikoanalyse for alle aktivitetar i klubbregi.
    • Lage verktøy for å bruke HMS i daglege aktivitetar, prøver å lage ein "prototype" for havaktivitetar.
  • NTNUI som leigetakar/tilgong til klubbhuset på Skansen.
  • Utlån/utleie av padlebekledning til NTNUI-kurs/TKK-aktivitetar etter grunnkurs: I utgangspunktet ikkje utlån av padlebekledning til anna enn TKK grunn- og introkurs. Kan gjerast unntak rett ette rkurs dersom det er naudsynt for å få med folk vidare.
  • Kort orientering om Østmarkneset