Leder 2020-03-05 20:51:41

01.06.2017 styremøteprotokoll

Styremøte TKK 1/6 2017

Til stede: Frode Vassenden, Wenche Risan, Per-Erling Movik, Monica Engan Døhl, Chris Thomas Skogli, Wolfgang Born, Sverre Arne Rognstad, Andreas Krüger Eide, Lars Midtsand

Saksliste
- Aksjoner fra forrige styremøte
- Kommunikasjonsplan - hvilke kanaler bruker vi til å formidle hva til hvem 
- Bruk og tilgang til klubbhuset - eksisterende og framtidige leieavtaler opp mot TKKs eget behov nå og framover.

- Status søknader, forslag til neste søknadsrunder

- Status Østmarknesset

- Eventuelt: Historikk-gruppe?

 

Aksjoner fra forrige styremøte

  • Ny postboks i Ila etablert: Postboks 9167 - Ilsvika, 7428 Trondheim. Gammel boks er sagt opp, 2 mnd omadressering. Oppfølgingsaksjoner Frode: Meld omadressering til leverandører, forleng omadressering til ett år
  • Forny forside på hjemmesida: Bilder på web et problem, kan Erik kan fikse det? Bilder på Google disk? Sårbart, bilder kan forsvinne. Løsning Erik/Wolfgang er redaktører, send bilder og tekst på epost. Logo som vektor? Wolfgang har en løsning
  •  Per-Erling: rekruttering. Infokveld hav, sosial kveld? Nei, det dublerer info fra sosialgruppa som tar noe om klubbturer på siste kvelden, PE har laget en liste for sosialgruppa. Per Erling arrangerer en første tur for kursdeltakerne: Kort tur, tar med turpakket kajakk! Primus, kaffe. Ikke lån ut tørrdrakter: for få drakter. Kveld i august før høstturen. Oppfølging: PE
  • VIPPS: VIPPS-plakat kajakkleie er satt opp

 

Kjøreregler FB-gruppa: Kjøp/salg er akseptabelt hvis det er padlerelatert, ikke-kommersielt, brukt utstyr, annonsøren må ikke ha kommersielle interesser selv. Aksjon: Frode lager pinned post.

Kommunikasjonsplan: Andreas: må være bevisst på hvordan vi kommuniserer. Hva vil vi oppnå? Til hvem? Hvordan gjør vi det? Vi hopper ofte bukk over «Hva vi vil oppnå». Andreas tar initiativ til å lage et utkast til en strategi. Målgruppe for kommunikasjon: Medlemmer, fremtidige medlemmer, politikere, krisehåndtering. Sjekk vedtak etter hendelsen utafor Pirbadet. Aksjon: Wolfgang, Chris Thomas, Andreas.

Utleie av huset: Vedtak: ikke privat utleie utenom klubben. Depositum, prisregulering etter oppussing, bare til medlemmer, vaskegebyr. Pingvin/Nidaros: finn avtaler. Monica har avtaler: Ett år om gangen, konsumprisjustering, Pingvin har tirsdag i avtalen. 17 des, årlig automatisk fornyelse, 6mnd oppsigelse, varsle nå, si opp i desember. Vedtak: Vi sier opp avtalen, reforhandling: forslag betal pr gang, reserver pr gang 1 mnd fram i tid, mulig å begrense utleie til møterommet, ut med kompressoren vesentlig ulempe trenger arealet til tørrdrakter. Sender forslag til avtale. Nidaros: 17 jan. Monica sender avtaler Frode lager googledoc. Aksjon: Frode ringer og varsler, lager utkast til nye avtaler.

Status søknader: Søknad om kjøp av dobbelkajakk og tørrdrakter til bruk på aktivitetsdager: Per Åge får fullmakt til å kjøpe dobbelkajakk. Drakter: Andreas og Hans kjøper inn, Lars bestiller. Søknad sendt inn 1.juni: støtte til kajakkpoloturnering. Ideer til videre søknader: Lavvo/kokeutstyr til familie/barn juniorsatsing

Status Østmarkneset: Fridykkerne er blakk, vi er 50% ansvarlig for dusj/toalett. Sverre: TKK forskutterer rommet, gjør avtale om tilbakebetaling. Gjenstår rør og våtromsarbeid. Fridykkerne skal gi et budsjett. Vedtak: Positiv til å forskuttere gitt at budsjetter er fornuftig og at de har en troverdig tilbakebetalingsplan. Egen dugnad: Materialer kommer fk onsdag. Dugnad etterpå. Aksjon: Sverre arrangerer vår dugnad.

Historikk? Per-Erling ser behovet for å kjenne klubbens historikk bedre. To formål: a) vite hvem som har vært i styret, hvem som kan spørres om vedtak og regler, b) generell historie tilbake til stiftelsen av klubben. Opprette en historiegruppe? Bernt Wittgens, Leif Tofte, Mari Tovmo si mormor? Aksjon: PE lufter på FB