Leder 2020-03-05 20:52:27

20.04.2017 styremøteprotokoll

Referat fra styremøte TKK 200417

Til stede: Frode Vassenden, Monica Engan Døhl, Wolfgang Born, Bernt Marius Johnsen, Sverre Arne Rognstad, Hans Nissen, Per-Erling Movik

 

Saker

- Hva gjør vi med postboksen? Upraktisk å hente i byen. Beslutning: flytt til Post i butikk i Ila, åpen til 23. Aksjon: Frode

- Wolfgang: Status betalende medlemmer. 270 ubetalte. Vi avslutter året nå, og melder ut de som ikke har betalt. Sverre programmerer låsen søndag i kveld, Wolfgang legger kode på websida søndag kveld. Wolfgang lager oppskrift for års-skifte.

- Vaskeliste: De samme blir invitert først hver gang. Erik Lillegraven sier at det er sånn det er. Wolfgang har ikke rettigheter til å omprogrammere, men kan vi bestille Erik til å fikse det? Samtidig bør vi be om tilbud fra vaskebyrå for å minske vaskeproblemet. Vi må la Roklubben beholde vasking som husleie. Kan vi ha byrå sommer og Roklubben vinter? Vi må bestemme prinsippet for hvem som skal fritas. Alle jobber og verv kvalifiserer? Aksjoner: Sverre ber om tilbud fra vaskebyrå, Wolfgang sjekker med Erik om listealgoritmen kan endres.

- Opplegget på avplask: Bernt informerte om prosedyre: Leder taler fra balkongen, Leif Tofte heiser flagget på taket, alle padler en tur, Sosialgruppa ordner med griller, kaffe og kake.

- Søknad støtte til kurs fra Sigurd Lyng Edvardsen: Godkjent. Frode lager refusjonsskjema

- Monica: er det nødvendig å godkjennelse av absolutt alle fakturaer og refusjonsskjemaer? Beslutning: Ja, for sporbarhet. Men vi kan samle flere småbeløp på ett refusjonsskjema, gjerne samlet pr aktivitet

-Sverre: status for dugnader. Man 24 husdugnad. Vidar er dugnadsjef. Sverre lager liste, kontakter ansvarlige. Få oppgave inne ved kaffe/kake. Østmarkneset: Material ikke bestilt ennå, dykkerne må rydde våre områder. Blir en gang i løpet av mai

- Gi bort gammel projektor? Beslutning: Vi gir den til fridykkerne

- Per Erling: kort referat fra risikoanalyseworkshop. 15-20 var med på HMS-dugnad på polo elv hav flattvann. Konstruktiv kveld med mange gode bidrag.

- Utlån av toalett til NTNUI-kurs? Beslutning: Vi tester av toalettlån på NTNUI-kurs i helger. De får nøkkelkort, 500 kr depositum. De får ikke bruke garderobe, vi trenger garderobeplassen selv i helgene. De får ikke bruke huset på hverdager, i kurssesongen bruker vi det selv hver dag.

- Webside: Vi bruker vårt gamle system foreløpig, Wolfgang lager ny framside. Få blogg-boks på framsida, og flere bilder. Wolfgang må ha tilganger til maler, styling etc. Ikke bytt system før NIF sine krav er avklart. Behov for mer ryddig mappestruktur for dokumenter. Bruk listevisning? Aksjon: Wolfgang lager nye fremside.

- Samarbeid med NTNUI om ungdomsaktiviteter, rekruttering av unge. Spørsmål fra Ingrid Botslangen Frantzen: kan fellesaktiviteter med NTNUI virke motiverende for våre juniorer? Hans: Positiv til samarbeid. Padleskolen tar en pause i pr, i stedet kurs elvepadling. Vil gjerne bruke studenter til instruktører. Dagsturer, instruktører på helgesamlinger. Kan våre aktivitetsledere gjøre noe for juniorer? Hans skal holde grunnkurs elv for foreldre. Hans kontakter NTNUI.

-  Infokveld nye medlemmer: hvordan holde på medlemmene. Forrige periode: besluttet å lage en infokveld. Få nye medlemmer inn i rutiner og muligheter. Fortelle om mulighetene, og at de er velkommen. Få inn noen på siste kurskveld, da serveres vafler? Oppfølgingstur etter kurs.  Per-Erling tar tak.

- Kjøreregler for TKK sine facebook-grupper. Medlemmers salgsannonser OK. Stopp private/kommersielle kurs. Slett gamle administratorer, lag nye, Bernt rydder.

- Evt1: Bernt fortalte at padletinget har et system for utgiftfordeling, de som reiser langt kan få refundert deler av reisen, mens de som reiser kort må betale ekstra. Kasserer må samle utgiftene, og sende inn til padleforbundet for å være med i dette systemet. Aksjon: Monica.

- Evt2: Prosedyre for refusjon av kursavgift. En deltaker trakk seg fra teknikkurs: bruk refusjonskjema eller kanseller-og-refunder-knapp? Aksjon: Monica sjekker med Eirin.

Evt3: Elv har kjøpt en ekstra SUP og gått ca 1000 kr ut over budsjett. Beslutning: Det er OK.

Evt4: Monica: Vipps er på plass! Monica henger opp plakat for kajakkleie, Frode sender en mal til Monica.

- Kjøp av ny og lettere tomannskajakk. Må ta den saken neste gang.