Leder 2020-03-05 20:53:15

23.03.2017 styremøteprotokoll

Referat fra styremøte TKK 230317

Til stede: Frode Vassenden, Monica Engan Døhl, Andreas Enge, Lars Midtsand, Sverre Arne Rognstad, Chris Thomas Skogli, Per-Erling Movik

 

 • Samarbeid med NTNUI

  • Kristine Mæland og Håvard Kjønningsberg fra padlegruppa i NTNUI presenterte ønsker om mer samarbeid på kurs og på mer tilgang til huset.

  • NTNUI arrangerer fulle grunnkurs selv, har 5 aktivitetsledere. Ønsker samarbeid om førstehjelpkurs og teknikkurs. NTNUI foreslår at TKK/NTNUI arrangerer teknikkurs med 70/30-fordeling av plasser til våren, mens NTNUI arrangerer med 30/70-fordeling til høsten. NTNUI vil primært ha helgekurs, og vårkursene primært helgene 29/4, 6/5 og 13/5.  

  • NTNU tilbyr også samarbeid om førstehjelpskurs. De har et kurs på trappene 22 el 23 april med fokus på vannretning, 5 timer inne og 2 timer på vannet, 4.5 kNOK for 12-15 deltakere. De ønsker at vi plassene 50/50, at vi annonserer 6-8 plasser for våre medlemmer.

  • NTNUI ønsker tilgang til do (primært) til kurs. De har kurs fra 10-18 i helger, nå først 29/4, 6/5 og 13/5. NTNUI sitt forslag: Betal 5000 kr/år.

 • Våre svar

  • Vi skal undersøke om vi kan holde teknikkurs i vår, men det går ikke de tre helgene NTNU foreslår. Vi vil ha kurs på kveldstid, og da blir det først i juni. Det er ikke ideelt for da har mange studenter dratt hjem, men det kan være verdt å prøve. Aksjon: Lars snakker med Bernt

  • Vi annonserer gjerne mot våre medlemmer for førstehjelpskurs 22 el 23 april. NTNUI sender info til oss for annonsering. Aksjon: Frode annonserer

  • Vi ser at NTNUI sine kurs kolliderer med Nidraros på lørdager og søndagstur på søndager. Men siden kursene starter så tidlig og slutter så seint så bør det gå an å tillate bruk av do ved start og slutt. Det er ikke greit at NTNUI legger igjen ting i garderoben gjennom dagen. Det er en betingelse at kursansvarlig bruker nøkkelbrikke, og ikke deler ut kode. Vi må diskutere kompensasjonen. Aksjon: Frode kjører en høring på Leiing TKK.

 • Klubbkajakker på lørdagsturer

  • Vedtok det som var konklusjonen på diskusjon på Leiing i TKK: Det går an å reservere kajakk. Det koster 50 kr pr dag å bruke kajakk utenom Skansen. Den første hver tur som leier kajakk må lage reservasjonsskjema. Det er vanskelig å følge opp betaling: Vi må stole på den enkelte, men vi kan også gjøre det lettere med VIPPS-kode slått opp ved reservasjonspermen.

 • VIPPS

  • Monica var på VIPPS-seminar denne uka. VIPPS virker bra. Men Monica har ikke fått til å lage en VIPPS-konto, for hun er ennå ikke kasserer i Brønnøysund. Det kan defineres ulike salgssteder (f.eks Kajakkleie). Monica sjekker med Eirin om det vil være lett å håndtere i regnskapet. Aksjoner: Wenche registrer det nye styret

·       Østmarknesset? Hvilke avtaler vi har med fridykkerklubben, og hvor? Aksjon: Sverre sjekker med Mari

 • Diskusjon nøkkelløsning: kan eksisterende lås brukes med wifi for å gi midlertidig kode til leietakere? Hvis ikke, gi kodebrikke til leietakere. Aksjon: Sverre sjekker wifiløsning

·         Neste møte:

o   Ta en runde med leiekontrakter med i huset. Få frem kontraktene, spør Mari og Eirin.

o   Kommunikasjon med medlemmer. Webløsninger.