Leder 2020-03-05 20:50:07

28.09.2017 styremøteprotokoll

Referat styremøte TKK 28/9 2017

Til stede: Vidar Sørum, Per Erling Movik, Monica Engan Døhl, Wolfgang Born, Tom Arne Brandvold, Wenche Risan, Frode Vassenden

 

Status aksjoner fra forrige saksliste

 • Wolfgang invitasjon til logokonkurranse: ikke ennå
 • Vidar, representere TKK på Fritidstorget. Nei, det ble ikke.
 • Monica, sjekke innbetalinger fra kommunen: Kun 1500 (som er polomesterskap), ikke noe på Østmarkneset. Ny aksjon for Frode: spør kommunen
 • Monica, diskuter regnskapsførerjobben med Eirin. Neste møte.
 • Pål, lag reolliste: diskusjonen i gang om reolnummerering osv
 • Frode, mail om rydding av skap: Sendt, de fleste skapene ryddet nå. Sender purremail til de som ikke har ryddet.
 • Frode, mail til Pingvin og Nidaros om at 2 etg blir stengt: OK
 • Frode, minn på NTNUI om ruta til Munkholmen. Ikke gjort.
 • Eldre saker: status historiegruppe. Per Erling inviterer snart til et oppstartmøte. Har flere gode intervjuobjekter: Dora, Karl Erik Berg (Malvik), ….
 • Eldre saker: Kommunikasjonsstrategi: Ikke kommet i gang.

 

Nye saker

Prising av kurs: Tom Arne spurte om hvordan vi ønsker å prise kurs, konkret for et planlagt introkurs. Styret anbefalte å dekke inn det dobbelte av kostnadene (instruktører 250/150 kr + våttkort 100). For et introkurs vil ikke styret kreve innmelding i klubben. Styret syntes 500 kr virket passelig for et introkurs (400 + prisstigning)

 

Velykket nybegynnertur i år, med 32 på vannet. Per Erling oppga suksessfaktorer: innendørs overnatting, skreddersydd opplegg, ferdig middag, unngå at det blir for mange vante padlere, invitere på en god måte, drive reklame på grunnkursene, sette av plasser for de helt siste høst-kursene, bruk relasjoner fra grunnkursene og la instruktører inviter, lag en etter-turen-FB-gruppe for avtaling av nye turer etter. Det var krevende å arrangere for uvante folk: Vanskelig logistikk, kjøring, mat osv. Ta ingenting for gitt.  

 

Regional vintersamling: På Rangøya ble det arrangert et møte mellom lederne for de ulike klubbene, om regionalt samarbeid. Et problem for de små klubbene er at aktivitetsledere ikke får påfyll, og det kan bøtes på en regional samling, gjerne en vintersamling som ikke konkurrerer med eksisterende aktiviteter. TKK meldte seg frivillig til å arrangere den første i 2018, to uker før påske på Kvenvær. Andre tiltak for regionalt samarbeid: inviter småklubber når vi arrangerer turer i deres region, eller til aktivitetslederaktiviteter i TKK. Avklar om det er noen problemer med forsikring av andre klubbers medlemmer.

 

Krabbeklo. Styret ønsker å gi årets Krabbeklo til

 • Audun Sletten for lang innsats for klubben generelt, for initiativene mot Østmarkneset, og spesielt for flattvannsmiljøet med treninger og Under Broene-løpet
 • Håvard Engen for arbeidet med Rangøyasamlingene og for å ha utvidet komfortsonen til så mange TKKere gjennom brott-aktiviteten.

 

Hvem blir med på et møte med Pingvin for samtaler om husleieavtale? Leder, hussjef, havsjef og Per Erling. Elementer i en samtale. Vi bør kreve kompressoren fjernet. Vi trenger plassen til draktlagring. Dårlig erfaringer med Pingvin: Kompressor bråker under grunnkurs og andre møter, TKKere som har brukt verkstedet har fått klager fra Pingvin på at verkstedet var for fullt, verkstedet har blitt kaldt pga lufting under bruk av kompressore. Hvilke avtaler gjelder egentlig for kompressoren? Det står ikke i husleieavtalen. Går det an å plassere kompressor på utsida? Vi må be Pingvin om forslag til hvordan løse problemet.

 

Nestlederoppgaver. Wenche må si fra seg ledervervet helt på grunn av helsa. Det blir for mye for Frode å holde orden både på lederoppgaver og nestledervervets oppgaver med å holde orden på søknader, frister og søknadsmuligheter. Vi må få inn vara som fast styremedlem, som tar søknadsoppgavene. Vi spør Chris Thomas.