Leder 2020-03-05 20:48:30

30.11.2017 styremøteprotokoll

Styremøte TKK 30.11.2017

Sted: Redningsselskapets lokaler på Skansen

Til stede: Tom Arne Brandvold, Tor Eirik Sommersnes, Peter Boros, Andreas Enge, Wolfgang Born, Chris Thomas Skogli, Monica Engan Døhl, Frode Vassenden, Per-Erling Movik

Saksliste:

 • Saker fra forrige møte
  • Eirin/Monica spesifiserer regnskapsjobb, og innhenter anbud. Gjenstår
  • Eirin sender kontoplan til styret. Det finnes på Tripletex – Selskap - Avdelinger
  • Frode sjekker innbetalinger for fra kommunen for Østmarkneset: Vi har fått innbetalingene i 2016/start 2017. Men vi må betale tilbake mye hvis vi ikke klarer å dokumentere flere utgifter.
  • Frode/Per-Erling restarter HMS-arbeidet. Er i gang igjen med å bearbeide risikoanalysen fra i vår, vil ta kontakt med faglederne for ferdigstilling.
 • Regionalt samarbeid (Per-Erling ble avbrutt sist):
  • Vedtak: Styret stiller seg positiv til et regionalt samarbeid
  • Malvik kan ha glede av oss på hav, og vi kan ha glede av Malviks flattvannssatsing.
  • Elv: Elvegruppa har kontakt med nystartet elveklubb i Vefsna: Vi har klubbkompetanse, de har fine elver.
  • Vintersamling: Vi må starte planlegging av en vintersamling for styrer og aktivitetsledere fra klubbene i Midt-Norge. Lars Midtsand blir med og fikser overnatting osv. Vi trenger noen som kan være med å styre arrangementet. Ingen i styret kunne ta på seg dette nå. Leder snakker med Havsjef.
 • Status ombygging 2.etasje: Utgikk.
 • Bernt er valgt inn i Teknisk komite hav i NPF: Bernt er opptatt av utvikling av HMS-arbeid og å utvikle våttkortkursene f.eks. med grønlandspadling, navigasjon, brottpadling f.eks. som tilleggsmoduler eller noe slikt. Han tar gjerne imot innspill fra klubben. Peter mener det er mulig å lage kurs som er ved siden av trenerstigen (ETU-kurs)
 • Rapport fra ledermøte elv, for ledere i elvegrupper i NPF. TKK var representert av Tom Arne og Tor Eirik. Elvegruppene ønsker seg trenere som kan løfte slalom-disiplinen. Vi kan be om hjelp fra NPF for å etablere fast slalomløype i Nidelva. Lederne var enige om å melde inn arrangementer til en felles terminliste.
 • Rapport fra ledermøte polo: Peter Boros er leder i Teknisk komité polo. Terminliste var viktig på ledermøtet. TKK arranger høstturnering og kanskje en innendørs vinterturnering. I 2018 blir NM i polo arrangert i «NM-uka», et fellesarrangement for mange små sporter som legger sine NM til Stavanger i august. Det blir TV-dekning.
 • Rapport fra regionmøtet NPF i går: Klubber fra Molde til Innherred møtte styreleder Kvillum og organisasjonsutvikler Pindard fra NPF. NPF snakket mest om organisasjon, strategidokumenter og virksomhetsplaner. De tilbød at klubbutviklere kunne komme på klubb-besøk for hjelpe oss med sånne dokumenter, og de anbefalte styrene å delta på styrekurs i idrettskretsen. Av konkrete ting var NPF positive til regionalt samarbeid, og de kan kanskje støtte vår vintersamling. De hadde også mye penger å dele ut til integreringsarbeid: barn, unge, funksjonshemmede, innvandrere.
 • Østmarkneset: merk og bruk, ferdigstilling av garderober: utgikk
 • Molde KK & henvendelsen om HMS-appen. Bernt og Wolfgang mener TKK har så mye kompetanse på programmering at vi heller bør utvikle noe selv. De har invitert til å bidra til kravspesifikasjon av en HMS-app. Frode/Per-Erling/Håvard må bidra til det.
 • Eventuelt
  • Tom Arne, prising av introkurs. Styret støtte at introkurs kan gjøres enkle og billige, med priser på om lag 350 kr på kurs med minst 4-5 deltakere. Det må være billig for at ungdom skal ha råd til å prøve, men det må koste noe for å unngå at påmeldte deltakere dropper ut.
  • Avtal neste møte. Hvilke ukedager passer best? En rundspørring tyder på at onsdag er en bedre dag enn torsdag. Neste møte blir onsdag 20/1 2018.
  • Wolfgang mener vi må ta i bruk Google Suite for å unngå videresending av tkk-mailer, og samle dokumenter på en god måte. Wolfgang forbereder en beslutningssak til neste møte