Leder 2020-03-05 20:51:01

31.08.2017 styremøteprotokoll

Styremøte 31/8 2017

Til stede: Styremedlem Chris Thomas Skogli, kasserer Monica Engan Døhl, vara hussjef Vidar Sørum, websjef Wolfgang Born, elvesjef Tom Arne Brandvold, Toralf Domaas, havsjef Bernt Marius Johnsen, leder Frode Vassenden.

 

AKSJONER FRA FORRIGE STYREMØTE

Forleng omadressering: forlenget for 1 år

Kjøreregler FB: ikke utført: lite kommersiell aktivitet nå. 

Kommunikasjonsplan: ansvarlige ikke til stede, må ta opp status på neste møte

Utleie av huset, nye avtaler: Pingvin er varslet om oppsigelse/reforhandling av avtale.

Historiegruppe: Invitasjon utformet, ikke sendt ut

Rekruttering, møte/tur for nybegynnere: tas opp på neste møte

 

NYE SAKER

Ny logo og oppusset logo. Wolfgang: Flagglogoen er nå vektorisert. Burde vi få en ny logo som dekker bredden i klubben? Forslag: Logokonkurranse. Wolfgang lager invitasjon til konkurranse.

Frivillige til å hjelpe til med å arrangere Under broene-løpet. Ikke styresak.

Fritidstorg 21/9: Invitasjon til å delta med stand. Vidar stiller! Tar med alle typer kajakk, projektor. Frode videresender invitasjon

Rapport fra Stokkøya. Stokkøya 2018. Vellykket. 40 deltakere, som i fjor. Geir Kvillum (president i NPF) var gjest (ble invitert på padletinget), imponert over nivået, se artikkel padling.no - hav. Høyt nivå. Første tvangstrøyerulle i konkurranse utenfor Grønland! Smøla padlemaraton vil ha samme helg, men nå er allerede 2018, 2019 og 2020 booket på Stokkøya. Påmelding for 2018 er åpnet.

Hva har vi fått utbetalt av støtte fra kommunen? Monica sjekker

Pingvins blokkering av huset hver tirsdag året rundt er ikke funksjonelt for oss. Frode har etter avtale med Pingvin fjernet de faste tirsdagsreservasjonene. Men Pingvin har fremdeles rett til å booke de tirsdager de trenger. En ny avtale med Pingvin må inneholde bestemmelse om aldri å kjøre kompressor når det er møte

Status Østmarknesset: Messanin er bygd, gulvet halvferdig. Rekkverk gjenstår. Vi må få de som ønsker seg plass til å bidra på dugnad. Vi må lage en reolliste for Østmarknesset (Pål). Må ha dugnadstart snart, om en uke eller to.

Kan vi se hvem som har betalt med VIPPS? Et problem under arrangementer. Det er mulig å se etterpå hvem som har betalt. Det er nå mulig å definere produkter i VIPPS.

Rabattert pris på kurs for unge. Vi har ungdomsrabatt på medlemsskap tom året man fyller 19, skulle vi også ha rabatt på kursene? Elvesjef har erfaring med at pris kan være en stopper for unge. Generelt priser vi kurs slik at de går i overskudd. Det er derfor ikke noe problem å gi rabatt til relativt få unge deltakere. Beslutning: 50 % rabatt for ungdom på kurs. I tillegg må vi prøve å holde på unge folk, med spennende turer og opplegg for unge. I tillegg: vi kan vurdere spesialrabatter i enkeltsaker. Vi kan søke NPF og kommunen om støtte til prosjekter mot unge

Utdeling av Krabbeklo på Krabbefesten. Send mail om nominering (Frode).

Oppussing av 2 etg. Toralf presenterte. 16 okt mulig oppstart, og 2.etasje blir da utilgjengelig fram til jul. (lutefisk og julebord ryker, spør evt seilforening (Sigurd). Vi må begynne med fjerning av personlig utstyr. Anbud: HENT 1.1MNOK, Indergård&Nypan 0.85MNOK, Bekken bygg 0.45MNOK (0.56MNOK etter tillegg). Styret beslutter å gå for Bekken bygg. Fargevalg på kjøkken: Monica blir med Toralf på det. Forslag til tilleggsarbeid utenom oppussing: slip golv, mal tak, vurder fjerning av sofa, nye bilder. Beslutning: klubben inviteres til å danne en bildegruppe som bestemmer et format og finner bilder. Sofa er lite nyttig. 2 etg utilgjengelig fra 16 okt til jul. 1 etg tilgjengelig. Under oppussinga går regninger til hussjef. Hussjef følger opp og attesterer. Reserver byggeperioden i huskalender, si fra til Pingvin/Nidaros (Frode). Ryddemail/FB/plakat Tøm privat utstyr før 1 okt (Frode). Fellesutstyr rydding dugnad etter 7 okt (Sverre), kan lagre i hovedrommet.

Elvegruppa skal kjøpe tørrdrakter, ønsker å gjøre avtale om rabatt mot å ha leverandørlogo på kajakkene. Beslutning: OK, men avtaler må til styregodkjenning.

Referat fra møte med kommunen om ny landingsplass for elvekajakk pga ny Sluppen bru. Kommunen foreslår landingsplass ved pumpehus på østsida av elva, en befaring viser at det går veldig bra for oss. Kommunen tar også initiativ mot Statkraft for å få installert en konteiner på Nedre Leirfoss, og kan kanskje få til et prosjekt for arkitektstudenter på NTNU. Bernt: vi må i så fall dra med oss NTNUI elv også.

Wolfgang : NTNUI padling ikke informert om ruta til Munkholmen. Frode sender mail.

Regnskapssituasjonen: Eirin ser at det tar for mye tid å føre regnskapet, og hun ber om at vi setter bort den jobben til et regnskapsbyrå. Vi ønsker helst ukentlig regnskapsføring, da har vi kontroll på økonomien. Et spørsmål: Hva bidrar regnskapsbyrået med hvis vi skal kontere selv? Monica snakker med Eirin om hva som er en god løsning.