Leder 2020-03-05 20:36:40

04.09.2018 styremøteprotokoll

Styremøte 040918

 

til stede: Chris Thomas Skogli, Aagot Opheim, Monica Engan Døhl, Wolfgang Born, Per Åge Pedersen, Peter Boros, Sverre Arne Rognstad, Audun Sletten, Per Erling Movik, Bernt Marius Stjernen Johnsen, Frode Vassenden

  

 1. Gjennomgang forrige referat.

  1. Monica har bestilt liten projektor og lerret, ikke kommet ennå

  2. Instruksjonsvideo: Per Erling har vervet Tom Arne og Roger til jobben. Tom Arne må ta styring på dette. Styret må si hvilke videoer vi ønsker. Vi trenger instruksjonsvideoer for praktiske ting, men også veldig gjerne en kjapp reklamevideo med litt spektakulære innslag. Trondhjems Svømme og Livredningsklub ønsker seg en reklamevideo for junioraktiviteten, til bruk på svømmekurs.

  3. HMS-app: Wolfgang kaller inn til møte

  4. Brev til NPF om åpenhet. Ikke sendt gjort, må gjøres (Frode/Per Erling).

  5. Status Østmarkneset: 7 ledige plasser

  6. GDPR: Chris Thomas har laget utkast til en beskrivelse av hva vi gjør. Wolfgang må opprette en databehandlingsavtale med Erik Lillegraven. Krav til en avtale: alle må kunne bli slettet.

 2. Åpen/lukket FB-gruppe:

  1. Medlemmer har spurt om klubbens Facebook-gruppe må være åpen for alle eller om den kan forbeholdes klubbens medlemmer. Noen ønsker ikke at  all deres aktivitet skal være synlig for alle.

  2. FB-gruppa er åpen fordi det er god markedsføring. Med åpen side vil også folk som ikke padler få info om klubbens aktiviteter og kanskje fristes til å prøve padling. Klubben har også en Facebook-side, men der er det ingen aktivitet, så den har liten reklameverdi. Det vil ikke være praktisk mulig å koble tilgang til FB-gruppa mot medlemskap i TKK, og med en så stor gruppe som TKK så det vil være vanskelig å ha oversikt over hvem som kan lese poster.

  3. Vedtak: Facebook-gruppa skal fortsatt være åpen. Oppfordrer alle til å tenke gjennom at de ikke har kontroll på hvem som leser det som postes. Det er lov å be om ikke å bli avbildet/nevnt på innlegg.

 3. Krabbeklo. Skal deles ut på Krabbefesten. Frode sender ut mail til medlemmer og ber om nominasjoner.

 4. Økonomistatus. Ingen store ting som må tas tak i. Kursholdere bes sende inn timelister for kurs før 1 des. Budsjett bør legges inn i Tripletex (aksjon Monica) . Det er 160 som ikke har betalt. Per Åge sender ut en siste bønn om å fortsette som medlem: utmelding hvis ikke betalt før 20 september. Vi må også sende personlig mail til snikere som “misforstår” betalingssystemet.

 5. Padlingens dag (og andre representasjonsoppdrag). Annonser på aktivitetsledersida, så kan vi delta hvis hvis noen vil ta ansvar for et arrangement.

 6. Saker fra diskusjoner på FB (“leiing i TKK”-gruppa) (for å få beslutning i protokoll)

  1. Webhotell for historie, historiewiki: historie.tkk.no. Infosak

  2. Søndagsturer og Østmarkneset. Vedtak: det vil ikke bli noen koordinering av søndagsturene fra Skansen og Østmarkneset. Hver tur må velge turmål ut fra vær og sikkerhet, og vi kan ikke garantere at turene kan møtes.

  3. Bedret kommunikasjon av kravet om grunnkurs (og medlemskap) for å låne kajakk. Vedtak: Vi må lage oppslag om dette, og om padling rundt cruisebåter og hurtigbåter (og på FB webside). Oppslag henges også i reolen. Informer også med pinned post på FB, med lenker (Frode)

  4. Våtdrakter til utlån for nybegynnere. Kan vi flytte våtdraktene og padlejakkene fra Østmarkneset til Skansen, og la nybegynnere bruke dem? Vedtak: ja, til bruk på klubbpadling. Men vi bruker bare opp utstyret, vi skal ikke vedlikeholde og fornye. Nybegynnere =  de som hadde kurs inneværende år. Hvordan unngå at ikke tørrdraktene brukes? Merk tørrdrakter på nytt.

  5. Skal vi tilby mulighet for interesserte å prøve kajakkpadling, uten kurs? Vedtak: Ikke fast ukentlig tilbud, men heller arrangere noe på Ladekaia eller Sponhuset på fine søndager. Noen videregående-elever trenger timer, og bør kunne bidra. Kan ikke overlate til enkeltpersoner å arrangere, det blir for stort, vi må bestemme en felles innsats, annonsere i god tid. Transport av kajakker er mye jobb, som kan unngås hvis arrangementet legges til Østmarkneset. Konkretisering: Første arrangement 30 sept Ladekaia. Ull og vindtett jakke. Aagot inviterer!

  6. Ny kajakkbrygge på Skansen, møte med havnesjef i seilforeningen. Møtet oppklarte noen misforståelser, og vi kan be om tilbud på ny brygge. Vedtak: Be om tilbud fra VikØrsta (Frode). Formaliser bryggeplassen med innskudd og leie (Frode)

  7. Utleie av kajakker til firma, bedriftsidrettslag? Vedtak: Nei. Tilby medlemskap/vanlig kurs istedet.

 7. Mye styr med kursdager som ikke passer. Wolfgang: kan vi gi ett kurs hvert semester som bruker helg? to kvelder og en lørdag? Positiv stemning til det.

 8. Fyrmestergraden: Per Erling ordner pin til Eirin, til Krabbefesten. Spør Leif om vi kan endre godkjenningskomiteen, av praktiske årsaker (Frode)

 9. Under Broene: Audun Sletten trenger hjelp til Under Broene-løpet: Tidtaking, registrering og utdeling av nummer, skaffe premier.

 10. Tørkerommet. Fikk brev fra Svein Ulriksen med forslag om å kunne bruke tørkerommet til private tørrdrakter i vintersesongen

  1. vedtak: ja, vi prøver denne vintersesongen å tillate tørking av tørrdrakt og  hette, ikke undertøy/vester/spruttrekk, fra 1 okt til dugnaden før 1 mai. Annonserer dette for alle. Klubbdraktene lagres på Østmarkneset. Sverre henger opp ei stang til.

 11. Nyhetsbrev: Aagot: medlemmer har etterspurt et nyhetsbrev i klubben, med oppdatering om hva som skjer i klubben, styrets aktivitet, turaktivitet, praktiske ting (f.eks det med tørkerom). Chris Thomas lager første forslag.

 12. Mer enn én reolplass? Per Åge: Kan noen ha kajakk på Østmarkneset selv om de har reolplass på Skansen? Vedtak: ja, det går an å legge kajakk nr 2 på Østmarkneset så lenge det er ledige plasser, men uten noen rettigheter hvis noen som betaler trenger plassen. Siden det er uten rettigheter må dette være gratis. Men det må avtales med Per Åge, og registreres i reolsystemet, slik at det vil være mulig å avgjøre hvem som må gi fra seg plassen først når det blir behov.

 13. Lås til kajakklager Pirbadet. Peter: om vinteren lagres elve/junior kajakker i et rom utenfor Pirbadet, med dør som ikke har lås. Pirbadet skal sette inn lås, men har ikke gjort enda. Kan vi betale for å få satt inn en kodelås til 3000 kr? Vedtak: Ja, det kan vi.