Leder 2020-03-05 20:35:07

13.11.2018 styremøteprotokoll

Styremøte TKK 131118

Til stede: Frode Vassenden, Aagot Opheim, Monica Engan Døhl, Per Åge Pedersen, Sverre Rognstad, Wolfgang Born, Per Erling Movik, Chris Thomas Skogli, Peter Boros (under eventuelt)

 


For høyt tempo på søndagstur.

Flere har kommentert at tempoet på søndagsturene ofte kan være for høyt til at nybegynnere klarer å holde følge. Samtidig har også erfarne padlere et behov for å padle i eget tempo. Søndagsturene er en institusjon som styret tror er viktig for TKK både som en sosial møteplass, som et lavterskeltilbud for både erfarne og nye padlere, og som treningsarena for nye turpadlere. Styret ønsker å gi anbefalinger som støtter alle disse tre formålene, og som forhåpentligvis kan bidra til at både erfarne og nye padlere føler at søndagsturen er et godt tilbud:  

  • Når gruppa samles på vannet inni molokroken før turstart, så bør man få deltakerne til å flagge erfaring og ønsket turmål, gjerne som en organisert runde. Da får deltakerne mulighet til å gruppere seg i én langsom og én rask tur, dersom det er hensiktsmessig.

  • Langsom og rask gruppe kan skille lag med en gang, eller avtale å deles etter en stund, på et avtalt sted. Det er en fordel å padle sammen til å begynne med, både fordi folk får kjent på dagsformen og justert ambisjonene etter det, og fordi det gir nykommere bedre mulighet for å bli kjent med mer erfarne medlemmer. På felles padlestrekk må naturligvis de langsomste få bestemme tempoet.

  • Det er ikke krav at det må være erfarne med i den langsomme gruppa. Alle med grunnkurs har kompetanse til å dra på egne turer. Men søndagsturen er også en viktig arena for å bli kjent med og inkludert i klubben. Vi håper derfor at erfarne padlere tar seg tid til en saktetur en gang i blant slik at det gode inkluderingsarbeidet i TKK holdes i hevd

Aksjon: Frode formulerer et FB-innlegg, diskuter på Leiing-gruppa.

Gjennomgang av reolkort
Sju padlere har ikke oppfylt opp kriteriene for å ha reolplass på Skansen, og mister dermed reolplassen sin, til glede for de som står i reolkø.

 

Det kan se ut for at de nye reolreglene som ble vedtatt på årsmøtet i 2017 ikke var gått ut til alle med reolplass. Reglene må være mye mer tilgjengelig enn i dag, legges lett tilgjengelig på tkk.no, samt sendes ut til de som har reolplass. Styret godkjente fire reolkort som marginale tvilstilfeller innenfor gjeldende reglement, og de ser ut til å være et behov for presisering av regler. Styret innvilget et ønske om kortvarig lagring av kajakker på Østmarkneset for to som har mistet sin reolplass på Skansen, mot halv årsleie.


Politiattest
Styret har ønsket å avklare når det er krav til politiattest. Styrets tolkning har vært at det er krav når en voksen er alene med mindreårige eller utviklingshemmede. Vi har ment at det ikke kreves politiattest når det er flere voksne til stede på et arrangement, sammen med de mindreårige eller utviklingshemmede. En konkret eksempel er når vi arrangerer kajakk grunnkurs med tolv deltakere og tre instruktører. Da har vi ikke krevd politiattest for de tre instruktørene hvis én av tolv kursdeltakere på kajakk-grunnkurs er mindreårig. Tanken har vært at tilstedeværelsen av andre voksne vil forhindre overgrep.

Denne forståelsen fikk støtte i mail fra Robert Olsvik, Trøndelag Idrettskrets


Frode: ikke alle voksne som er knytta til juniorgruppa har kryss i systemet for politiattest. Frode tar dette opp med juniorsjef Hans Nissen.
Frode informer kursholdere om tolkningen.
Gjenstående spørsmål: er det krav til foreldre som arrangerer en tur? Aagot sjekker med Freidig, Frode sjekker med Anne Botslangen, Molde.

Styringsdokument om seksuell trakassering osv.

Per Erling har laget et utkast til styringsdokument for håntering av seksuell trakassering og mobbing: https://docs.google.com/document/d/1dT7C0pWowvWj8tmqxrXM4bdk0siZGf5Ifoz1umHAhJk/edit?usp=sharing

Aksjon: Alle leser gjennom og PE sine formuleringer. Ferdig revidert dokument må legges på et nytt menypunkt på tkk.no, sammen med andre styrende dokumenter.Filmprosjekt

Tom Arne kan være med når han har tid, men ikke ta hovedansvar. Roger: legger padlingen på hylla. Sverre: få media&kommunikasjon på Tiller VGS til å ta det som skoleoppgave? Sverre sjekker litt om pris på Tiller. Vi må ha regi, delta som skuespillere. Formål: både instruksjonsvideoer, reklame?. Wolfgang har en kjenning som filmer dronevideoer. Hvem startet diskusjonen om video? Hva vil vi med videoer? Løft opp spørsmålet til kommunikasjonsstrategi.

 

Andre kommunikasjonsspørsmål: Beskriv bruksanvisninger på tkk.no i første omgang. Send ut nyhetsbrev, med linker til info på nettsida, etter hvert styremøte. Facebook med link. Aagot: lager kort sammendrag av hva som medlemmer bør vite om styrearbeidet i høst, mail + facebook. Frode: lager kort oppsummering  for dagens møte.

Eventuelt
Sverre: Hva gjør vi med fridykkerne. Meldte avbud for møte om avtaler og finansiering av bad. Monica sjekker med fridykkerklubben sin nestleder.
VikØrstad, tilbud på kailøsning: Frode må purre
Hyller i skap: Sverre tar imot forslag for skapinnredning. Spør brukerne av skap.
Få romaskin på plass etter trening?
Peter: Polotrening i basseng, TKK og NTNUI, deler kost 50%/50%. NTNUI synes det er dyrt, har få aktive. NTNUI har ikke fått faktura for 2017. Peter lager fakturagrunnlag, sender til Monica, for 2017. Det skal finnes en skriftlig avtale. For 2017: 50%  For 2018: bruk statistikk for andelen NTNUI gjennom høsten. Frode: Send svar til Are. Se på post fra Peter.