Leder 2020-03-05 20:26:41

12.02.2019 styremøteprotokoll

Styremøte TKK 120219

 

Til stede: Andreas Krüger Enge, Sofie Gradmann, Monica Engan Døhl, Sverre Arne Rognstad, Bernt Marius Stjernen Johnsen, Wolfgang Born, Frode Vassenden, Per Åge Pedersen, Chris Thomas Skogli, Per-Erling Movik

 

Agenda:

 • Gå gjennom budsjetter og andre årsmøtedokumenter (Regnskap og budsjett, Invitasjon, saksgrunnlag, Årsberetning, Invitasjon medlemsmøte)

  • Alle bidro med forklaring av poster i regnskapet, og oppklaring rundt budsjettet.

  • Frode fikk fullmakt til å få inn disse forklaringene i regnskap/budsjett og til å finredigere på saksgrunnlaget før utsending til medlemmer før 14/2.

 • Forslag fra Håvard/Bård til endring av organisasjonsplan med veiledning til turledere.

  • Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget til endring av organisasjonsplan, slik det blir sendt ut til medlemmene.

 • Infosak: Brygga til roklubben

  • Nidaros Roklubb skal få tauet brygga si tilbake før 1/3. Den blir plassert langs med redningsselskapets brygge, helt innerst ved landgangen.

 • Forslag til kandidater til NPF. Det ser ut som om alle posisjoner er på valg.

  • Ingen i styret ser for seg å stille til noen av disse posisjonene, men vil støtte andre kandiater fra midt-Norge. Frode kontakter naboklubber med spørsmål om de har kandidater, f.eks Bjørg Aalbergsjø

 • Felles sak til Padletinget. Link

  • Styret stiller seg bak forslaget til sak om åpen ulykkesrapportering på Padletinget

  • Forslag fra diskusjonen: i dag mangler vi motivasjon for innmelding når det ikke vises, kostnadene ved å håndtere 10 meldinger kan ikke være så høy, man kan anonymisere rapportene i ulik grad for eksempel på sted., få uttalelse fra styret i Fosen Padleklubb, ikke bare Ole Kristian Brendøy

  • Frode renskriver forslaget som er sendt ut til klubber i regionen.

 • Vik Ørsta. Kajakkutsett/brygge

  • Ikke mottatt tilbud etter flere purringer.