Leder 2020-03-05 20:10:15

20.11.2019 styremøteprotkoll

TKK styremøte 20.11.2019

Til stede: Wolfgang Born, Gisle Sellevik, Sverre Arne Rognstad, Per Åge Pedersen, Monica Engan Døhl, Heidi Birgit Eide

 • Gjennomgang a siste referat
  • Øvingsdag med redningsselskapet. Wolfgang: ikke noe nytt. Tidlig neste padlesesong?
  • Vedlikeholdsansvarlig: Bernt annonserer
  • Rammer til bilder klubbhuset: Er bildefilene store nok? Monica lager en prøve
  • Frode: capser: bestilt
  • Aktivitet: onsdagstrim er startet, få deltakere
  • Musikkanlegg: OK for medlemsmøte
 • Leiekontrakt for arrangementer: Finnes en utleiekontrakt?
 • Skilt på klubbhuset, ny logo?
  • Skiltet vårt er skjult, og mindre enn Pingvin og Nidaros. Trenger bedre synlighet
  • Forslag: Skilt over veranda. Hvit padler/trekant mot veggen, hele navnet under.
  • Vi går videre med våre gamle logoer, vi avslutter jobb med design av ny
  • Wolfgang lager utkast til en logovariant uten trekant,
 • Overskridelse hus
  • Budsjett 100 k, reelt 420 kNOK
  • Budsjett: bare tak. I virkeligheten ble det nødvendig å forbedre ting som ble oppdaget underveis: dårlig bordkledning, råteskade, manglende isolasjon og vindtetting. Hussjefen fikk ikke delfaktura underveis, til tross for purring, derfor ble det en overraskelse til slutt. Beløpet er så høyt at det må godkjennes av hele styret: Chris Thomas og Aagot mangler nå.
  • Styrets vurdering: Har gjort jobb som uansett måtte gjøres før eller siden. Hvis vi hadde utsatt jobben til neste budsjettår ville det bare blitt dyrere. Vi skal ikke holde tilbake på andre nødvendige innkjøp. Bokhylle, utelampe, stikk i styreskapet: kjør på.
  • Overskrivelsen beskrives og forklares i note i regnskapet
 • Redusere krav for å opprettholde reolplass på Østmarkneset?
  • 10 som har over 15 turer, 7 mellom 8-14, resten har 7 eller færre.
  • Mulige løsninger: Beholde krav? Redusere krav? Føre alle turer fra Skansen på reolkortet på østmarkneset?
  • Formålet med krav må være å generere aktivitet i klubben, og unngå passiv langtidslagring. Konseptet med å kunne føre alle turer på reolkortet er sånn sett det beste, for det bidrar til aktivitet.
  • Det kan være en fordel å ha mest mulig like regler på Skansen? Føring på reolkort begge plasser. Privatturer på reolkort? På Skansen er det 60 i kø.
  • Siden reolreglene var årsmøtesak i 2016 er det naturlig å ta det på årsmøte, for 2020!
 • Byttelån av kajakkplass mellom Skansen og Østmarkneset. Kan de padle "reolkortturene" ut fra den lånte plassen og føre opp di på sitt eget reolkort der de egentlig har reolplass?
  • Vedtak: ja det er greit. Gjøres alment i reolreglene ved neste årsmøte
 • Folk i reolkø takker nei. Genererer  ekstra-arbeid. Ikke veldig mange, kanskje 5 hvert år, lager ikke en spesiell regel. Etablert praksis å kunne si nei en gang, så ut av køen.
 • Det har vært praksis at de som takker nei til tilbud om reolplass får tilbud om å beholde plassen ett år til i reolkøa. Per Åge ønsker å avvikle den praksisen da det fører til unødvendig arbeid og tar unødvendig tid før de som vil ha reolplass får den ledige plassen.
 • Hans Nissen: støtte til instruktørkurs for unge. Utsatt
 • Løsning for utleie av kajakker til privatturer. Utsatt
 • NIF og medlemsregisterkrav fra 01.01.2020,
  • Erik har ikke tenkt å integrere Medlemsadmin mot NIFs system, for dyrt.
  • Godkjent pr nå: Styreweb, Weborg, klubb123
  • Vår nettside er vanskelig å vedlikeholde, og er ikke universelt utformet. Erik utvikler ikke systemet.
  • Det ser ut som det å skifte systemleverandør kan være nødvendig både for å få godkjent medlemssystem, for å få bedre webside, og kanskje det også løser krav om universell utforming.
  • Wolfgang tester styreweb
  • Bør vi teste spond og weborg også? Chris tester weborg, frode tester spond.
 • Webside med universell utforming: Krav fra 2021 om at alle websider skal ha universell utforming: lesbart for svaksynte.