Leder 2020-03-05 20:25:07

22.05.2019

Styremøte TKK 22/5 2019

Til stede: Monica Engan Døhl, Frode Vassenden, Per-Erling Movik, Sigurd Lyng Edvardsen, HeidiEide, Wolfgang Born, Sverre Arne Rognstad, Gjest: Ingrid Botslangen Frantzen

Nyvalgt styremedlem i NPF Ingrid Botslangen Frantzen: hva vil du, erfaringer så langt, kan vi hjelpe, kan du hjelpe oss:

 • Ingrid heier på de som jobber for barn og unge. Kommer til å være mest opptatt av barn og ungdom, og sørge for at barn og unge høres i NPF. Har tatt opp i 2017 at det burde være ungdomsrepresentanter (17-19 år) i styret. Ble ikke tatt alvorlig av presidenten i NPF, han mente ungdom bare vil ha CV. Administrasjon negativ til ungdomsspørsmål.
 • I NPF-styret: Første styremøte 13 mai, så en gang i mnd. Flere i styret kritisk til regionmøtene. Demokratiet slutter ikke på tinget. Klubber bør følge opp sine saker. Npf søker en minimumsløsning for eksempel på uhellsrapportering. Styret mente klubbene ikke visste det de har stemt på. Styret mener det må brukes mye ressurser på uhellsrapportering. TKK må stille krav til styre og tilby erfaring. Mange flattvannsfolk ser ikke behovet for uhellsrapportering. Martin Lillehagen er mest på lag med klubbene. MKK hadde administrasjonen på vestlandsturne, MKK satte agendaen. TKK bør melde seg som interessert i å utvikle uhellsystem. MKK spurte om å bidra, og vil ta kontakt med oss. Styret ser for seg at uhellsrapportering kan gjøres i Excel…. Forslag: TKK kan sende skriftlig styrevedtak til styret/adm, forslag til styresak. Neste styremøte i siste halvdel av aug, vi kan sende mail i start august. Arbeidet med søk etter et uhellsrapporteringsystem ikke satt i gang. Excel foreslått. Klatreforbundets system til NIF?
 • Modernisering og digitalisering til NIF: Ingrid var skeptisk, forventning til at særforbund slås sammen, men uten endring i NIF adm. Redd for barn og  unge hvis padling slås sammen med roing. Idrettstinget til helga: modernisering på agendaen.

 

Rangøya 2.0: Kortversjon: Rangøysamlinga styrkes med utviklingsopplegg for turledere.

 • Håvard Engen har et forslag om videreutvikling av Rangøya-samlinga. Se https://drive.google.com/.../0B9BAYdP0Fn.../view....
 • Styret slutter seg til Håvards forslag, men mener vi må fortsatt ha et samarbeid med MKK, bl.a styrker det oss oss politisk. Vi må fortelle MKK hva vi gjør med Rangøya, så kan de velge selv hvordan de arrangerer.
 • Er 2.0 dårlig for nybegynnere? Nei, det blir fremdeles nybegynnerturer og fritt turvalg, men målet er å gjøre det mer utviklende for turledere.

TKK-deltakelse på arrangementer

 • Erfaringer fra Maritim sikkerhetsdag på Grillstad i helga. Vi hadde en stand, kajakker på land, tilbud om prøvepadling, og oppvisning av redning.
 • Det var bare 3-åringer som prøvesatt kajakk, ingen voksne som prøvepadlet. Hvis vi skal vises må det være på sjøen, ikke på stand. Ha det som øvingsøkt, rull og tull. Småbarnsfamilier ike vårt målrupe. Bra at vi vistes for båtfolket.
 • Det ville være lettere å få til noe på egenhånd, med et helt eget opplegg, i fjæra. Kombiner med søndagstur, da vises vi så godt.
 • Beslutning: si nei til eksterne invitasjoner, gjør noe selv.

Avtale om leie av kaiplass hos Trondheim Seilforening, og evt ombygging av utligger:

 • Tilbud fra TSF: "... ønsker seilforeningen fra 2019 å tilby TKK en mulighet til å leie plassen ved rampen på åremål. Bredden tilsvarer en båtplass i kategori 5, som etter dagens takster tilsvarer en årlig leie på kr. 7050,-. Beløpet inkluderer søppelavgift og bruk av vann på bryggen"
 • Peter Boros kommenterte at det er urimelig å kreve full kategori 5 leiepris for den plassen,  pga begrenset lengde mot krana kan ikke denne plassen leies ut til en seilbåt med denne bredden, at vi ikke bruker arealet mot krana, og at vi har egen løsning for søppel og vann.
 • Diskusjonen i styret: Greit å betale for vann og søppel (vi får en jobb med å hindre TKKere i å bruke vannet hvis vi eksplistt ikke betaler for det). Vi kunne prute ned fordi vi bruker kortere lengde? Sverre: 7000 er lavt i vårt marked, faren betaler like mye å Sortland.
 • Beslutning: Vi aksepterer tilbudet. Vi vinner goodwill med å godta kravet. Vi må passe på å få en avtale med fornuftig oppsigelsestid, 5 år. Vi må nevne at vi ønsker å utvikle utstikkeren

 

NTNUI trenger hjelp til havaktivitet.

 • NTNUI strever med havpadlemiljøet sitt, de er for få til å klare å få til noe aktivitet. Derfor har de spurt om de få havpadlerne kunne få være med på våre arrangementer, som søndagstur, rull&tull eller andre turer. Til gjengjeld kan det være gunstig for elvefolkene våre å slå seg sammen med NTNUI i elva. Det er ganske laber aktivitet på våre klubbpadlinger for tida.
 • Monica Engan Døhl: Dette har vi diskutert før, men det ble kanskje aldri gitt noen tilbakemelding til ntnui? https://www.facebook.com/groups/727783993986036/permalink/2029713480459741/
 • Beslutning: Vi inviterer NTNUI til søndagstur og rull&tull. Krav vi må stille: Bruke NTNUI-utstyr, minimum grunnkurs, NTNUIere må ta kontakt og presentere seg for TKK-deltakerne. NTNUIere får ikke koden til klubbhuset, men det må være greit å bruke toalett når døra likevel står åpen.

Finnes det noe vi kan gjøre med "Trondheim kajakk"?

 • Det er stadig navneforveksling. Vi var først, kan vi kreve at Trondheim kajakk bruker et annet navn?
 • Frode sendte spørsmål til patentstyret. Svar: Ikke mulig å kreve enerett på stedsnavn og generiske aktiviteter.

 

Aagot: kontakt med Freja Hoffmeister

 • Fredag 11 okt foredrag om ekspedisjoner (må få til 50 deltakere)
 • Lørdag 12 okt workshop for effektiv rettframpadling.
 • Betingelse: Freja må få til flere arrangementer langs en fornuftig reiserute.