Leder 2020-03-05 20:24:17

22.08.2019 styremøteprotokoll

Styremøte TKK 22/8-19

Til stede: Aagot Opheim, Chris Thomas Skogli, Heidi Eide, Per Erling Movik, Frode Vassenden, Bernt Marius Stjernen Johnsen, Monica Engan Døhl, Heidi Bergh-Hoff, Wolfgang Born, Sverre Arne Rognstad

 • Vedtak fullmaktsmatrise. Forslag: https://drive.google.com/file/d/1RcDj0XaGobR2Dr9kDkx5nJfKxRORnPUP/view?usp=sharing. Vedtatt
 • Frode Vassenden Hvordan organisere renhold bad på Østmarkneset
  • Vår/høst? Dugnadsliste må evt oppdateres
  • Betal ungdommer
  • Spør ISS? Eller ladakaia? Endre til vask annenhver uke?
 • Frode Vassenden Info om oppussingen på Skansen
  • Det var ikke isolasjon, ikke vindsperre
  • Bikker over 200k (liten overskridelse)
  • Ekstrajobb musetetting, gulv på tørkerom bra til lagring, må ha stige.
  • Aagot: søke kulturminnefondet til oppussing, må søke før vi bestemmer oss.
  • Vestveggen på Østmarknesset må tettes. Må varsle kommunen. Sverre kjøper plater
 • Frode Vassenden Status foredrag Freja Hoffmeister. Andre forslag til medlemsmøter?
  • Freja, har ikke fått svar. 11 12 okt. På terminlista i begynnelsen av sept.
  • Tre rustne herrer i november/desember? Aagot sjekker. Dekk reise for Trond.
  • Framdriftsworkshop på to lørdager i oktober? Fotskatt 100 kr for å sikre deltakelse. Audun, Trine, Hilde, Dag, Arne R. Heidi sjekker om de kan tenke seg å være instruktører. Euroåre. 2 instruktører, 10 deltakere, to timer.
 • Frode Vassenden Hvordan følger vi opp Tingforslaget om rapportering av HMS-hendelser? Kan Stjørdal sin løsning være noe å jobbe ut fra? https://goo.gl/forms/oGkOaptqp8qJIAvC3
  • Ja, Stjørdal sitt skjema er et godt utgangspunkt
  • TK hav 2 september, Bernt Marius kan ikke delta dessverre
  • Mail om status? Meld interesse for å bidra. Frode
  • Test Stjørdals skjema. Ja
  • Bernt har forslag til utvidelse. Kommune, type landskap
  • Sjekk med Stjørdal om erfaringer. Frode
  • Det må være klart hvem som tar imot data og hva som vises.
  • Eget møte for forfining av skjema, neste uke. Frode kaller inn
 • Frode Vassenden Gjennomgang av to siste referater (hvem husker egentlig hva vi holdt på med?).
  • Utsatt
 • Sverre Arne Rognstad Parkering utenfor klubbhuset. Hvordan sikre at skravert område respekteres. Campingvogn, Pingvin-bil, søppelkonteiner.
  • Brøytestikker! Sverre
 • Pingvin info
  • Pingvin har betalt husleia (ny leder og kasserer)
  • Pingvin har prøvd å få sette opp konteiner til kompressor, med fått nei fra Trondheim Havn. Frode har sendt støttebrev.
  • Spør redningsselskapet?
  • Spør om bygg bu? For å unngå konteiner. Frode.
 • Sverre Arne Rognstad Internettilkobling. Bytte til fiber?
  • Kobberkabel kuttes.
  • Telenor tilbyr fiber. Påkobling og kabling dekkes av Telenor. 1490 kr/mnd (nå 880 kr/mnd). Nei, for dyrt!
  • Mobilruter ICE 390 kr/mnd. Sverre bestiller
 • Sverre Arne Rognstad Omgjøring av kajakkutsett. Leiekontrakt med seilforeningen
  • Frode har hatt kontakt med havnesjefen: må styrebehandle forslag om 5 års oppsigelse, de trekker ut saken
  • Kan makeskifte med en plass på andre sida av kaia gjøre det lettere å bygge om vår bås?
 • Frode Vassenden Styrebidrag til Rangøya. Forslag fra Håvard: Økonomi/betaling, organisering som klubbtur (koordinator), bidra til å få med aktivitetsledere
  • Påmelding med forhåndsbetaling, fotskatt, bacalao. Ta høyde for avgift. Wolfgang setter opp, finner priser.
  • Vi kan ikke ta betalt for bolig, det må gjøres direkte med Rangøy
  • Egil koordinerer som klubbtur, organiserer kjøring, henger. Bruk regneark? Inkludere NTNUI i transportopplegg
 • Frode Vassenden Deltakelse på Ocean Festival på Skansen 7/9? https://www.facebook.com/events/2070722953012784/
  • Alle var enig i at dette var noe vi vil ha glede av å være med på.
  • Prøvepadling, i vanlige klær uten spruttrekk uten sko
  • Prøvesitte på plena
  • Stille ut kajakktyper
  • Demo av redning og rulling
  • Vis bilder
  • Koordinator: Aagot. Wolfgang kommer med Hammeren sin
 • Info: Per Erling overtar som Stokkøya-general