Leder 2020-03-05 20:13:32

22.10.2019 styremøteprotokoll

Styremøte TKK 22/10 2019

Til stede: Bernt Marius Stjerne Johnsen, Per-Erling Movik, Monica Engan Døhl, Sigurd Lyng Edvardsen, Wolfgang Born, Frode Vassenden, Aagot Opheim, Chris Thomas Skogli

 • Gjennomgang av forrige møtereferat
  • Chris Thomas/Wolfgang lager Instagramkonto. Utført. Trondhjemskajakklubb.
  • Frode søker etter ansvarlig for opplegg med Redningsselskapet. Utført. Wolfgang tar saken, har opprettet kontakt.
  • Frode lager nytt arrangement med betaling for medlemsmøte med tre rustne herrer. Gjort
  • Frode sender blomst til Iris Sommersnes for gullmedalje i slalom. Gjort.
  • Bernt Marius foreslår arvtaker etter Ola. Ikke gjort BM spør på FB
  • Wolfgang lager "Sikkerhet"-knapp på menylinja. Gjort. https://www.tkk.no/sikkerhet
  • Alle sjekker skjema for hendelser, og foreslår forbedringer https://forms.gle/vozjgsaZBvrrJ5Sw6.
  • Sverre kjøper bokhylle. Ikke gjort ennå?
  • Monica finner pris på utskrift og rammeløsning for svarthvittbilder. Ikke gjort
  • Frode sjekker caps-bestilling. Fikk tilbud. Send bestilling. Finnes andre neonfarger?
 • Erfaringer fra fremdriftskursene. Vellykket, bør gjentas. Ser fra evalueringen at det kan være en fordel å differensiere mellom grunnleggende kurs for nybegynnere og mer avansert kurs for de som vil finpusse padleteknikken. Neste år vil vi be de samme instruktørene om å holde kurs i mai. Kursledere definerer kursinnhold.
 • Veien videre for Rangøya, hvilke ambisjoner har styret? Styret tror at må akseptere at Molde har sitt eget ambisjonsnivå. Vi tror ikke vi klarer å få Molde til å følge opp Håvards coaching-opplegget. Kan det være en ide å involvere Herøy som ressurspersoner? Tema på regionsamling til våren. Men vi må oppfordre Molde om å arrangere rednings-VM, evt med hjelp fra TKK. Betaling neste år: Vi vil prøve igjen med forhåndsbetaling neste gang vi arrangerer. På Stokkøya er forhåndsbetaling veldig nyttig, det er verdt gebyrene. Kostnaden ved vår løsning er omtrent det samme som andre betalingsløsninger. Problemet i år var at vi kom for sent i gang med forhåndsbetaling. Kan vi ta 350 neste år for å dekke gebyrer?
 • For få på søndagspadling, for få på fest, hva gjør vi? Vi tror felles padling er nøkkelen for å få folk på fest. Deltakelse på søndagstur varierer mye, 5-20 de siste søndagene. Men få nybegynnere. Vi må lage flere tiltak for nybegynnere, som fremdriftskurs. En del av problemet er at ingen har tatt over den inkluderende rollen folk som Frank og Jens Petter hadde lenge. Vi må følge opp tradisjonen med at kursledere inviterer på søndagstur første søndag etter kurs, og minst én SKAL stille. Erfarne på søndagstur må være oppmerksom mot nybegynnere. Arrangere padletur for nybegynnere på onsdager, på vannet 1730, fra midt mai – midt sept. Kjør fra Ladekaia når det er kurs for å sikre ledige båter. Vi må sette opp en turnusliste med aktivitetsledre. Det er kanskje også et behov for et differensiert tilbud, som padletrening? Intervall? Ut av komfortsonen? Det må ikke nødvendigvis ha aktivitetsleder på alle arrangementer, vi må kunne utnytte privat initiativ. Hvordan få de gamle til å være med på fellesting? Nye klubbturer, ikke repeter. Lavnivåturer.
 • Leiekontrakt privat arrangement av huset. Utsatt til neste gang
 • Forslag fra medlem om å åpne for utleie av kajakk på privat-turer. Hadde god opplevelse med et sånt system i Tromsø Kajakklubb. Styret var positiv, for det er ikke lenger samme press på tilgjengelige båter som for noen år siden. Vi må bestemme føringer for slik utleie. Antall kajakker disponibel for utleie, pris, maksimal varighet? Styret ønsker et prøveår. Dette kan hjelpe nybegynnere å bli med på flere turer. Hvordan ordner vi booking? Online vs perm? Elektronisk logg/booking? Wolfgang kan gi tilbud på elektronisk logg/booking som betalt jobb, basert på en kravspec som styret må spesifisere.
 • Nytt utelys på Skansen og utvidelse med lys langs reolrekka. Totalt 5 lamper. Har fått tilbud fra elektriker på 13440,- eks. mva. Den gamle lampa var brukt opp... https://www.sg-as.com/nb/produkter/solo. Ikke diskutert, men diskusjon på Leiing-gruppa konkluderte med at vi får for tilbudet.
 • Status for åpen ulykkesrapportering: Ny knapp tkk.no/sikkerhet. Det er lagt inn en del gamle hendelser. NPF har ønsket et møte om erfaringene. Frode sørger for at rapporter er sortert med nyest øverst.
 • Profilering av klubbhuset: Nytt skilt, banner el? Heller skilt enn banner, det ser skikkeligere ut. Bruk flagget eller eksisterende padler-logo. Trebokstaver? Frode: lag noen eksempler på løsninger i Photoshop. Wolfgang har vektorisert padlerlogo.
 • Infosak: Pingvin får sette opp konteiner til kompressoren sin!
 • Pirbadet medlemsliste. Pirbadet må ha medlemsliste med epost, og fikk det forrige uke. Epost trengs for oppkobling mot ny billett-app. Dette er tvilsomt i forhold til GDPR: folk må krysse av om de vil være på Pirbadetliste. Så kan Pirbadet sjeke medlemskap på tkk.no i lista over de som har krysset av. Wolfgang har laget en slik løsning, og vi må få de som trenger det til å krysse av. En slik løsning bør ha avkryssing for hver enkelt samarbeidspartner (som Skandinavisk) Pirbadet har fått liste nå, men nye medlemmer må krysse av på Min Side.  Wolfgang sjekker med Peter Boros og Pirbadet om et slikt oppslag vil fungere for dem.
 • Frode: Bestill capser
 • Nytt musikkanlegg med flere tilkoblingsmuligeter. Wolfgang sjekker. Vi ønsker oss både film-lyd og musikk.

 

Saker for neste møte: ny universell webside.