Leder 2020-03-05 20:25:46

24.04.2019 styremøteprotokoll

Styremøte TKK 240419

Til stede: Frode Vassenden, Monica Engan Døhl, Sverre Rognstad, Wolfgang Born, Chris Thomas Skogli, Bernt Marius Johnsen, Aagot Opheim, Per Åge Pedersen, Per Erling Movik

Status på kjøp av plassen på brygga der vi setter ut kajakkene. Hva skjer videre med dette prosjektet? Frode har søkt om kjøp, må følge opp. Roklubben si brygge på plass ved redningsselskapet, men vannskuter stenger for kajakkhylla der (ta kontakt med RS)

Epostadresser for barn. Foreldre kan bruke XXX@medlem.tkk.no. Det blir ikke sjekket at det er en mailadresse. Man må huske adressen for å logge seg på min side. Den voksne må melde seg på junior epostliste for å få beskjeder. Det har kommet klage på at purringer går til barn. Det er nok fordi vi har sendt purring til alle som ikke har betalt og barn betaler ikke. Vi kan sende purring til bare hovedmedlemmer i stedet. På lenger sikt bør vi få et system for påmelding av barn uten jukse-epost. Aksjon: Wolfgang ber Erik Lillegraven om å lage en knapp.

Avplask: 1 mai. tale og vimpel heising. Annonser! FB!

Revidere fullmaktsmatrisen. 75k->100k, endre «signert» til «attestert», ta bort «kjøpe»? Få fram forskjell på signatur av avtale og attestasjon. Sjekk med revisorer. Skriv en forklaring. Årsmøtesak? Chris: nei, styret kan godkjenne selv. Minimum 1 må attestere i tillegg til kasserer. Frode lager forslag og legger ut på FB før neste møte.

Dugnad: 29/4 Sigurd sørger for servering. Sverre skriver oppgaver på flipover, skaffer verktøy. Bernt skaffer liste over utstyr. Frode gir beskjed til Svein Ulriksen. Tørkerommet vaskes.

Kommunikasjon ut av klubben. Bruk av terminliste etc. Søndagstur og bassengtrening ikke annonsert. Bør vi annonsere faste ting? Problem at det drukner? Kan vi få faste ting i overskrifta på terminlista? Annonser søndagstur, rull og tur og bassengtreninger på FB, som event. Aksjon: Wolfgang endrer terminlistesida.

Videohilsen: Toastmasteren for en feiring for Frank og Kari bad om en videohilsen fra TKK før en feiring 11 mai. Frode gjør det på vannet på Flatanger!

NTNUI: NTNUI ryddet ikke etter seg etter leie av huset til fest. Hvordan skal vi reagere? Svartelisting for fest i ett år. Minn også på at de ikke har lov å bruke do og garderobe. Frode sender mail.

Referat fra Padletinget: Ingrid Botslangen Frantzen valgt inn i NPF-styret for Molde KK. Vi bør invitere Ingrid på styremøte. Samlinger? Diskuter rapportering? Diskuter ungdomssatsing? Tilby oss som pilot? Frode: Inviterer Ingrid til styremøte i juni

Søknad: Søknad om dispensasjon fra antall reolturer pga midlertidig medisinsk problem. Godkjent.

Tripletex: Demo av bilagsgodkjenning i Tripletex.

Klubbmøte i mai: Freya Hoffmeister eller Jeff Allen? Lars Midtsand, noe nytt om Jeff Allen? Aagot sjekker Freya i oktober 2019, fredag foredrag, lørdag rettframpadlingworkshop.

Søknader til kommunen: Aagot ber om innspill til hva kan vi søke på? Klubbdrift, kajakker, skifte av tak, utedusj: 20k+25k graving. Kajakker til Jonsvatnet. Vi har allerede kjøpt kajakker i år. Bruk budsjettet. Bernt finner kostnad for NM stokkøya, til søknad til fylkeskommunen.

Pingvin: Pingvin har ikke betalt for høsten, purret til info@pingvindykk.no. Frode kontakter lederen. Må betale før neste styremøte

Om kajakklager på Leirfossen: Vidar Vollan jobber i kommunen er arkitekt. Kan han være en kobling mot Leirfossen? Prøv å få til nytt møte med kommunen? Aksjon: Frode