Leder 2020-03-05 20:00:43

13.02.2020 styremøteprotokoll

Referat styremøte TKK 13/2 2020

Tilstede: Frode Vassenden, Monica Engan Døhl, Per-Erling Movik, Wolfgang Born, Sverre Arne Rognstad, Chris Thomas Skogli

 • Gjennomgang forrige referat
  • VIPPS-produkt for leie av huset OK
 • Forslag til ny organisasjonsplan med nye reolregler.
  • I sakspapirene må det gis begrunnelse for endringene (Frode)
  • Vedtatt med endringer
 • Status på ny webside. Wolfgang.
  • Chris og Wolfgang har slitt med struktur, men fått det til nå
  • Sliter med bilder. Både menyer og layout. Utviklere opptatt med app nå og de neste to ukene, og kan ikke rette før etter det.
  • Legger standardinfo på hver padlegren
  • Nyheter funker
  • Import av medlemmer: ikke skjedd ennå, i morgen kanskje
  • Webadresse tkk.no fremover? Ja
  • Forsidegrafikk? Vi må få hjelp til å bytte, må sende to bilder (ett bilde i midten, det andre vises bak)
  • Nye brukere kan gis når medlemmer er lagt inn. Da kan vi ha en workshop om redigering
  • Ta vare på tkk.no-historie! Uklart hvordan.
  • Ikke lukkede sider! Hva gjør vi med referater osv? Åpne referater og årsmøte, lukkede styresaker på Googledrive.
  • Innmeldinger: Når betalingsavtale klar. Trenger signatur betalingsavtale, ordnet under møtet
 • Forslag til saker vi kan ta opp på regionsamlingen. Hvem blir med?
 • Behandling av innkomne årsmøtesaker:
  • En sak om vedlikehold Østmarkneset (støv, skinner): ikke årsmøtesak, men heller forslag vi bør ha med i budsjettet. Hører det hjemme i husbudsjettet, Sverre Arne Rognstad/Gisle Kristian
  • Få med industristøvsuger på budsjettet, 8000 kr. (Frode)
  •  Når det gjelder gulvet og jernbanesporet er antakelig kommunen sin eiendom og ansvar. Vi bør derfor kontakte eiendomsavdelingen å be om befaring og samtidig spørre om denne utbedringen er/blir/kan taes med i prosjektet med moloen.
 • Gjennomgang av spørreundersøkelse blant aktivitetsledere om å arrangere turer.
 • Skap til Pingvin, rettigheter
  • Leie klubbhus: 1000 som Nidaros sin gamle avtale, før de begynte å vaske?
  • Tilbyr et overskap, nr 7. MEN de hadde så tungt utstyr at det ikke var praktisk med et overskap. Frode ga dem lov til å ha utstyret i skapet nederst til høyre.
  • Må forhandle ny kontrakt med Pingvin
 • Fasade, skilt
  • Hvitt skilt med svart skrift
  • Litt større TKK? Hva med en litenversjon i runding?
  • Årsmøtesak: rydd logoer, mykere padler med moderne åre, profiler huset, få med fullt navn (Frode)
 • Eventuelt
  • Sak fr neste styret: utbedre veien til stranda på Østmarknesset
  • Stokkøya: Slutte med proff instruktør, i år blir det én ekstern, målet er balanse, mer workshopbasert isf akademi