Leder 2020-08-19 19:32:37

13.08.2020 Styremøteprotokoll

 Styremøte TKK 180820

Til stede: Heidi Eide, Wolfgang Born, Aagot Opheim, Heidi Bergh-Hoff, Frode Vassenden, Fernando Pérez-Fdez, Sima Haddadin, Eirin Malmo

 

Åpning av verkstedet etter koronastening

 • Ja, etter maletingene er fjernet. Vask hender før bruk og vask/sprit verktøy FØR bruk
 • ISS gjør rein dørhåndtak og kontaktpunkter når de er i huset
 • Regler for bruk av verksted: verkstedtid må bestilles, men hva er reglene? Ola (eller etterfølger) må få beskjed. Heidi tar kontakt med Ola for hva som er reglene. Frode sjekker arkivet om regler.

 

Vårt innspill til prioritering av idrettsanlegg 2020-2021.

 • Forslag så langt: Sluppenbølge og faste polomål.
 • Styret: Prioritet 1: Sluppenbølgen
 • Fernando: avtandsmarkering i bittelille-Jonsvatnet. Antakelig for liten sak for å være på prioriteringslista. Fernando sjekker hva som skal til av søknad for å få sette ut merking.

Rangøya 2020

 • MKK er mest innstilt på å avlyse i år, pga trange forhold på land og dårlige toalettforhold, og fordi Bølgefestivalen er avlyst. Hva er vår holdning?
 • Vedtak: TKK støtter at samlinga avlyses i år

Burde vi lagt tirsdagpadling og rull&tull under aktiviteter på TKK.no?

 • Disse aktivitetene har vært på tkk.no før sommeren. Gjentatte aktiviteter må kopieres manuelt, og datoer redigeres. Litt tungvint.
 • Vedtak: Tirsdagspadling legges ut på tkk.no som før sommeren, gjerne 1 mnd fremover (Frode). Rull&tull uten antallsbegrens og med påmelding (også smittesporing). Facebook bare som ekstratips.
 • Egen treningskalender? Side for faste aktiviteter? Wolfgang
 • Frode: send mail om påmelding og oppfordre til søndagstur loggføring

Plan videre for sosial gruppa under covid.

 • Sima: krabbefest vanskelig å arrangere i klubbhuset. Erstatning: sosial piknik-tur til Brennebukta eller Munkholmen. Grense 20 pr gruppe. Rangøyhelga! Frode og Sima samarbeider om brev.
 • Julebord: Reserver, og evt avlys hvis smitte (Sima)
 • Vaffelservering på grunnkurs. Gjenta på neste kurs og helgekurset.
 • Må fikse kaffemaskina (på-knappen) før 26/8. Sverre fikset: løs strømledning under maskina.

Trondheim havn ønsker seg et grunnkurs før sommeren 2021.

 • TH har et antall kajakker som er kjøpt inn, men som ikke har vært brukt.
 • Generelt holder vi ikke kurs for bedrifter, men skal TH skal behandles spesielt?
 • Lars Midtsand kunne godt tenkt seg å ha kurs for dem. Kjenner de godt gjennom jobb
 • Vedtak. Ja, vi vil at TH skal kjenne oss, og det er i vår interesse at folkene i TH vet litt om kajakk. Vi gjør unntak mot å ta bedrifter fordi TKK ønsker å vises for TH, og at TH skal forstå hvordan det er å være kajakkpadler. Tilby kurs til 2800, med ett års medlemskap inkludert.

Flattvannskajakker på Skansen

 • Flattvannsgruppa har i det siste fått en del henvendelser fra aktive padlere som kommer til Trondheim for å studere og ønsker å ta med seg sine båter til byen eller trene med våre båter. Jonsvatnet kan brukes mellom sein mai og oktober og krever tilgang til bil for å komme seg dit. Skansen har blitt brukt seint høst og vinteren. Men vi har ingen mulighet til å lagre klubbåter der. Flattvannsgruppa ønsker at det vurderes om vi kan disponere en eller 2 reoler for lagring av 2-4 flattvannskajakker der man lagrer klubbkajakker hav eller lage en reol på verkstedet tett inn til langveggen...
 • Kortsiktig: flytt noen klubbkajakker til Østmarkneset om vinteren etter grunnkurssesong, la flattvann ha tre-fire kajakker her. Eller flytt dobbelkajakk fra verkstedet til Østmarkneset, og ha flattvannskajakker på veggen i verkstedet.
 • Langsiktig: erstatte elvekajakker, finne en garasje. Spørre Trondheim Havn om hvor de har sine kajakker (Heidi spør når hun melder om kurs). Spør Roklubben (Frode)

Eventuelt

 • Heidi: Service på henger: Til våren, før neste sesong? Ja!
 • Klistremerker med logoen, til å lime på klubbkajakk. Gjennomsiktig eller med refleks. Bilreklame? Allkopi? Trykkmann? Eirin sjekker.
 • Hittegods: det var få som hentet tingene etter flere påminnelser. Vedtak: vi bruker det som egner seg i klubben, og kaster resten
 • Rengjøring loggbok, loggbokpenn: Mulig løsning å ha en kopp med penner som legges bort til vask etter bruk. Vedtak: det er godt nok å sprite hender før og etter loggføring.
 • Lamineringsmaskin er borte