Leder 2020-05-17 21:42:44

14.05.2020 styremøteprotokoll

Styremøte TKK 140520

 

Nettmøte. Til stede: Heidi Enge, Heidi Bergh-Hoff, Bård Hofstad, Eirin Malmo, Magne Lysberg, Wolfgang Born, Trine Bjørhusdal, Frode Vassenden, Monica Engan Døhl, Chris Thomas Skogli, Fernando Pérez-Fdez, Callum Sinclair, Sima Haddadin

 

Agenda

 

Gjennomgang forrige referat

 • Wolfgang: Nye brukere kan gis når medlemmer er lagt inn. Da kan vi ha en workshop om redigering. Alle har ikke fått bruker. Magne, Heidi, styremedlemmer. generelt tkk.no. Workshop på Skansen, kombiner med fjerndeltakere. Wolfgang arrangerer om to uker.

 • Utbedre veien til stranda på Østmarknesset. Chris kontaktet kommunen på web, ikke svar. På sporet etter Bydrift.

 • Invitasjon fra Trønder-TV til å bidra med videoklipp fra padling: Frode: ikke sendt ut

 • Capser er kommet. De første 48 utsolgt med en gang. Frode har bestilt ny ladning

 • Si noe om korona/rabatt, snart som mulig arrangere turer. 

 • Uavklart: når starter medlemsåret, 1 jan?, bestemt av NIF? Frode ser på det. 

Nye saker

 • Frode Vassenden Status på betaling av kontingent. Det har vært mange spørsmål og problemer med innlogging, er det løst nå? Wolfgang Born? Magne har purret alle som ikke har betalt reolplass, med knappetrykk på hver. Halvparten har betalt medlemsavgift. Hvordan purre alle? Filtrer på betalt/ikkebetalt, velg alle ikke betalt, send mail.

 • Koden til nye medlemmer: Send mail til alle som har betalt. Magne sender purring

 • innloggingsproblemer: må bruke email først, så bestemme brukernavn og passord

 • Frode Vassenden spørreundersøkelse om turledere. Se under

 • Frode Vassenden: info om avviksrapportering. NPF har fått opp et system http://padling.no/helse-miljoe-og-sikkerhet/meld-inn-avvik/

 

Koronatilpasning

 • Bård Helge Hofstad gjentatt turplanleggingsmøte, referat. Krav til opplegg for turer, mulige turforslag, hvordan får vi turer til å skje. Avstand: begrens samkjøring, mulig og økonomisk at hver deltaker kjører alene, flere dagsturer, turmål må ha nok parkering, overnattingsturer: ikke overnatt inne, gjerne unngå forflytningstur med lang avstand til bil hvis folk blir syke på tur. Turmuligheter: ferskvann, i fjorden, mest mulig kortreist. Helgetur litt lenger. Sommertur, ukestur: begrens lang kjøring, Vikna, Smøla mulig. Videre: referat, lag liste over turforslag, legg ut på FB Aktleder, be om interesse for å lede turer. Legg ut på FB TKK: be om interesse for turorganisator. 

 • Aagot OpheimOpning av toalett OG Evt unntak for reolreglane pga koronasituasjonen - spm til styret: Korleis skal me handtera reolreglane når folk ikkje kan skriva seg inn i boka / føra opp tur på reolkortet? Bør me vurdera å lempa på reolkrava? Og i tilfelle: Senda ut beskjed til medl om at det kan bli aktuelt?. Tror ikke det hadde vært en veldig aktiv period nå under nedstengning, Innskrenkninger i samfunn generelt.  Kostnad lav fra før, ikke rimelig å endre kontingen Det har gått to mnd, dvs 3 turer mindre? Evt senk kravet til 10! Skrive inn turer i reolkort etterkant. Frode sender mail, sjekk ut tekst på Leing først.

 • Spm: har loggbok et sikkerhetsaspekt? Kan ikke garantere redning. 

 • Toaletter: vi bør åpne. Heidi: bestiller vask man ons fre. Vedtatt. Åpne på  Ladekaia åpne toalett. Må sende ut kode. Sperre garderober, skilt. Antibac er innkjøpt. Rutine: sprit før håndtering av nøkler og penn/protokoll. 

 • Lånebåter: må fremdeles ha en turansvarlig for å låne båt. Vedtatt

 • Trine Bjørhusdal Rull og tull , er det innafor å sette i gang? Ja, når det er ansvarlig. Sett opp på lista, fra neste fredag (22/5)

 • Vi stenger 2 etg, kun avtalte arrangement, bestill vask etterpå. Heidi sjekker pris for vask 2 etg. 
Nye NPF-regler: http://www.padling.no/koronainfo/

Norges Padleforbund har satt opp følgende råd som gir retningslinjer for padling:

 1. Maks 20 personer i hver gruppe inkludert trener eller turleder.

  • Det kan være mer enn 20 personer på vannet samtidig og trener/turleder kan følge flere grupper i løpet av en aktivitet, men hver gruppe må ikke bestå av mer enn 20 personer. Er det barn/unge utøvere skal det være en voksen tilsted (over 18år).

  • For et idrettsarrangement er grensen satt opp til 50 personer

 2. Trener/turleder kan tilrettelegge aktivitet og være med på vannet i følgebåt eller kajakk

  • Følgebåt/sikkerhetsbåt kan brukes, men kontaktflater må desinfiseres før hver bruk.

 3. Minimumsavstand på 1m mellom hver person til enhver tid. Både på vann og på land. Unngå for eksempel å sitte i flåte. 

  • Det åpnes nå for trening i lagbåt

 4. Man skal ikke benytte felles utstyr som mange tar på, hvis man ikke er sikre på at man får rengjort dette mellom hver persons kontakt.

  • Fellesutstyr omfatter blant annet klubbkajakker, -årer, -spruttrekk og -bekledning.

 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten.

  • Viktig med god tilgang på antibac og / eller såpe og vann.

  • Reduser kontaktflatene, som f.eks dørhåndtak og bryggekant til et minimum.

 6. Fellesgarderober / fellesdusj skal ikke brukes.

  • Andre rom som f.eks t\å\ reningsrom kan benyttes under forutsettning at smitteverntiltak ihht. helsemyndighetenes føringer følges

 7. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser på kajakkturen eller treningen.

 

Fra NIFs veileder: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf:

Garderober Bruk av garderober i idrettshaller er inntil videre forbudt. Hensikten med dette er å unngå situasjoner og områder der det er utfordrende å ivareta tilstrekkelig avstand mellom personer. For å sikre at god håndhygiene kan ivaretas, anbefales det likevel at toaletter og muligheter for håndvask tilknyttet garderober gjøres tilgjengelig, selv om ytterligere bruk av garderoben til skifting av klær/utstyr, dusjing mv. ikke er tillatt. 

 

 

Sammendrag av spørreundersøkelse i aktivitetsledergruppa:

13 svar

Gjennomgangskommentarer og hva som skal til for arrangere tur

 • Mentor/coaching/kurs for turledere. Viktigste punkt

 • For mye/for lite HMS. Både for mye fokus på HMS, men også for lite tydelig hva turledere skal gjøre. Systematisere, bruke lite tid, ryddig. Skjønner at folk ønsker et system med HMS-planlegging. App? Molde? Hjelp til å huske hva vi skal tenke på. Oversikt over ressurser (yr, marinetraffic

 • Integrer nye

 

retningslinjer for planlegging, sjekkliste, til bruk for planlegging, evalueringsrunde etter tur

kort veileder. det praktiske. tips til risikovurdering. start: definer hvilke tema, så samle : orgplan, kursmateriell, instrukser.  VEDTAK: start med dette!Eventuelt

Callum: elvepadling. Problemet nå er shuttling, da må man være flere i bilen. Har tenkt å begynne onsdagspadling fra leirfossen, bære tilbake. DNT tillater to i bil, med 1 m avstand. Må sitte i baksetet? Vent til 15 juni med samkjøring!

 

Callum: hvem er aktivitetsledere på elv`? Spør Wolfgang. Frode og Trine oppdaterte info på endel medlemmer i padlegruppa. 

 

Heidi: takk til de som klargjøre huset på dugnad lørdag. Trenger flere folk på økt to, opp til 8 til. Sende mail til alle? Østmarkneset: skift kode, gulv, vaskefrekvens. 

 

Fernando: Rengjøring på Jonsvatnet. Kjøp balje osv. Trine sender info.