Leder 2020-04-16 21:17:13

16.04.2020 styremøteprotokoll

Styremøte TKK 16/4 2020, nettmøte

Til stede: Aagot Opheim, Monica Engan Døhl, Chris Thomas Skogli, Magne Lysberg, Heidi Bergh-Hoff, Heidi Eide, Egil Storrusten, Trine Bjørhusdal, Frode Vassenden, Wolfgang Born, Bård Hofstad, Callum Sinclair, Eirin Malmo, Hans Nissen, Fernando J. Pérez-Fdez

Først: en runde rundt bordet: hva har folk lyst å oppnå i året som kommer.

 • Bård: vil lede turer, langtur: utfordring å arrangere nå

 • Callum:  Jan Erik støtter. Vi l ha i gang onsdagspladling når mulig. elvesjef@tkk.no

 • Chris: hvordan få et godt padleår til tross: erstatningsturer

 • Eirin: åpen, vil vite mer om saker som pågår. Årshjul? Lørdagstur

 • Hans: synd med kurs for juniorer som er avlyst. Padleskole må kanskje avlysis. Vil prøve å få til noen kurs: sikkerhetskurs. Smågrupper. Vktig å holde fast i juniorene. Padle distanse! Distansemerke

 • Fernando: glad for planer med juniorer, vil gjerne være med på distansepadling. Starte flattvannsgruppe med juniorer. Trener1kurs NPF utsatt. Trenger å komme i gang med flattvannsjef@tkk.no. Litt senere start

 • Heidi B: risikogruppe, forsiktig med grupper. Har begynt med adm. Dugnad ikke aktuelt. Må ha handover.

 • Heidi E: vara. Vil følge med.

 • Magne: ny som medlemsansv. Vil padle masse. Må lære seg reolsystem, må ha tilgang til nytt system

 • Wolfgang: workshop publisering, nyheter, tilganger.

 • Monica: følge opp de sakene vi har. Håper vi kan få til noe aktivitet!

 • Trine: havsjef. Mye å sette seg inn i. Ønsker å ha planlagte teknikkurs. Måtte droppe vårkurs. Håper opplegg med nybegynnere fra i fjor. Tirsdagspadling med teknikk?

 • Aagot:  samle inn penger: god kontroll! Vi må passe på rekruttering: 5-personers lavterskeltur. Vi må vises.

 • Egil: abstinens!

 • Frode: Møter en gang i måneden, begrens til 2 timer. Ønsker å rekruttere nye padlere, vil ha aktiviteter for de nye.

 

Gjennomgang forrige referat

 • Status på ny webside. Wolfgang.

  • Egen sak

  • Nye brukere kan gis når medlemmer er lagt inn. Da kan vi ha en workshop om redigering

 • Behandling av innkomne årsmøtesaker:

  • En sak om vedlikehold Østmarkneset (støv, skinner): ikke årsmøtesak, men heller forslag vi bør ha med i budsjettet. Hører det hjemme i husbudsjettet, Sverre Arne Rognstad/Gisle Kristian

  • Få med industristøvsuger på budsjettet, 8000 kr. (Frode) Når det gjelder gulvet og jernbanesporet er antakelig kommunen sin eiendom og ansvar. Vi bør derfor kontakte eiendomsavdelingen å be om befaring og samtidig spørre om denne utbedringen er/blir/kan taes med i prosjektet med moloen.

 • Gjennomgang av spørreundersøkelse blant aktivitetsledere om å arrangere turer.

 • Pingvin

 • Eventuelt

  • Sak for neste styret: utbedre veien til stranda på Østmarknesset

  • Vi må gjøre minst mulig. Få kommunen til å gjøre noe? Chris kontakter kommunen

  • Trine: kanskje nok å ta bort noen små trær? Husk på at løsning må virke på vinteren, den må ikke være ikke glatt

  • Befaring: søndag kl 12, fra sjøsiden.

 

Resten av sesongen etter regjeringas nye koronatiltak.

 • Definer alternativer til det som blir avlyst nå, så medlemmer har noe å se frem til (forslag fra Anna Ølnes)

 • NPFs koronaregler: http://www.padling.no/nyheter-aktivitetsrettet/viktig-informasjon-vedroerende-koronavirus-oppdatert-1404/?fbclid=IwAR33sVEIFPxL0xGl1jr-u4fjrDYaa2UMzvX7aR0UrSOTWFpmlxIRScEkufg

 • Ideer til aktiviteter

  • 5-persons-dugnad

  •  Lavterskelturer (tirsdagspading med teknikk)

  • Søndagstur med påmelding (for å begrense antall)

  • Avplask?

 • Ikke mulig nå (involverer nærkontakt)

  • Rull og tull

  • kurs

 • Spørmål: Kan vi arrangere noe som involverer klubbkajakker?

  • Det finnes desinfeksjonsmiddel som brukes mot Gyro: Virkon S. Frode sjekk om fiskedesinfeksjonsmiddel er bra nok. 

  • Lag en instruks for desinfeksjon.

  • Hans: Såpe og vann er best? Holder ikke for vester og spruttrekk.

  • Fernando: sjekker med Strand om hvordan de organiserer kajakktrening. De må vel bruke klubbåter?

  • Ikke bruk garderobe, skifte ute, låne desinfisert båt. Må ha aktivitetsleder som tar ansvar som sørger for desinfeksjon.

 • Har avlyst kurs, lite aktuelt med kurs i sommer. Legg ut kurs og turer nå, så fort som mulig. Bare en parallell, mindre følsom for smitte/rengjøring. Trine definerer kursstart 4/8, 18/8, 31/8

 • Sette opp datoer for fellesturer i august. 

  • Bård: lurt å planlegge med turer. Tar kontakt med arrangører om turer kan flyttes. Sommerturer i juli? W: bør planlegge, legge ut. Åpne for teltturer, ikke inneovernatting. Begrensning på 10 pers. Avlys turer som er planlagt før 15/6. To like turer i sekvens? Styres etter interesse. 

  • Prioritere nærturer, for å unngå samkjøring. Fosen, Vikna, Bård kaller inn til idemøte

Frode Vassenden Invitasjon fra Trønder-TV til å bidra med videoklipp fra padling

 • Jeg jobber i Trønder-TV, en kanal med heltrøndersk innhold, programmer distribuert via Altibox, RiksTV, Canal Digital kabel og Get. Vi har nært 100.000 seere hver uke, og er en kanal for trøndere. Jeg lurer på om dere filmer fra turene dere har ? Fikk med gopro-kamera  eller tilsvarende. Det kunne vårt fint å sett om slike opptak kan brukes på noen måte som del av våre sendinger. Med vennlig hilsenTrønder-TV Jens Einar Aune

 • Frode annonser bredt etter videoer

 • De som vises må godkjenne på forhånd.

Capser er kommet

 • Publiserer på tkk.no og FB. Legg ut i vipps-butikken. Hentes på Skansen etter 15 juni. Kan annonsere når åpning nærmer seg.

Wolfgang Born Weborg info

 • Innbetaling: Frode sender mail, medlemskap og reolavgift. Diskuter formuleringer på leing-gruppa før utsending. Frist: 14 d. Endre tekst på tkk.no også. 

 • Si noe om korona/rabatt, snart som mulig arrangere turer. Inviter på FB på tur, private. Første gang på nettsiden: trykk på glemt passord. Du får brukernavn med passordmail.

 • Uavklart: når starter medlemsåret, 1 jan?, bestemt av NIF? Frode ser på det.