Leder 2020-11-02 22:19:21

29.10.2020 styremøteprotokoll

Styremøte 29/10 2020

 

Digitalt møte, til stede: Aagot Opheim, Frode Vassenden, Eirin Malmo, Trine Bjørhusdal, Magne Lysberg, Chris Thomas Skogli, Monica Engen Døhl

 

Gå gjennom siste referat

Aksjoner:

- Eirin Malmo tester klistremerke, og bestiller hvis vellykket: Testet i helga. Ikke refleks. Antall: 1 pr kajakk + litt ekstra. Ha med til elv og juniorbåter + polo. Tall til kajakknummerering: noen kajakker er merket med tusj, noen er merket med med påklistra tall fra skriveren som Ola Bråten har brukt. 

- Alle: se på websidene med nyinnmeldt-blikk, rapporter forbedringsforslag i https://docs.google.com/document/d/1bAwVnxFfsaYsJcyg2atve3vBIALRuNgrj014HcjAGNs/edit?usp=sharing. Eirin, Frode, Wolfgang hadde kommentarer

- Chris Thomas Skogli kontakter Pirbadet og Skandinavisk om vår betalingskvittering på telefonen kan brukes som medlemsbevis. Utført, både Pirbadet og Skandinavisk. Instruks på https://docs.google.com/document/d/1ndLSNs2-Xw6kZhJQYcXQ2mjBkUk-VOaeA080cpSGShU/edit?usp=sharing: Pirbadet sliter med app, inntil videre: vis telefon hver gang. Med app trengs ikke folk i resepsjon. Skandinavisk: bruker mobil OK. Frode sender mail om Skandinavisk. Axel Bruun, XXL som nye rabattsteder? Aagot tar kontakt med Axel Bruun 

- Frode Vassenden sjekker årsmøtereferat og vedtekter om rabattert pris og definisjon på barn/ungdom. Konklusjon: Ingen klare råd, vi må få dette inn på årsmøtet

- Frode Vassenden beskriv anbefaling for kryssing av munningen til medlemmene, og skriv brev til Trondheim Havn om å få lys i munningen ved Ravnkloløpet. Brev sendt

- Heidi Bergh-Hoff bestille vasking i 2 etasje: Bestilt, plakat, sprit

- Wolfgang Born ser på Google-skjema for elektronisk reservasjon. Uavklart.

 

Nye saker

 

Reoldispensasjon: Søknad om dispensasjon fr kravet om antall turer for å beholde reolplass (se mail til styre@tkk.no). Ikke nok turer pga beinbrudd og sykdom. Søknad innvilget. Frode har sendt svar

 

Innkreving av husleie fra NTNUI, roklubben og Pingvin i koronatid? Klubbhus stengt, skal de ha rabatt? Fakturerer for halvt år om gangen, ikke sendt ennå i år. Ett forslag: NTNUI betaler 75% pga reoler, Pingvin betaler 50%, og roklubben som betaler nesten ingen ting til vanlig betaler 100%. Roklubben vasker ikke lenger, vi bør endre avtalen. Frode: Sjekk med Sverre om Roklubben var enige i å slutte å vaske.  Hvor mye betaler vi til ISS? 25000/år. Roklubben må enten være med å betale eller fortsette å vaske. Vedtak: NTNUI betaler 75%, Pingvin 50% og Roklubben 100% av avtalepris.

 

NTNUI kajakkleie: Hvordan skal NTNUI betale for kajakkleie til Sjoa. Monica: Vi sender faktura. Callum må finne beløp

 

VippsGO legges ned fra 01.12.2020. Dvs at det ikke lenger vil være mulig å ha en "butikk" med en meny med produkter. Klarer vi oss med vanlig overføring med Vipps eller trenger vi en annen løsning? Enten bruke “vanlig” vipps, eller knytte seg til butikkapp (tredjepart). ordr: en app som betaler. Fordel å bruke VIPPS for det har alle. Prøver vanlig VIPPS videre. Evt bruke urunde priser som gjør det mulig å kjenne igjen, oppfordre til å merk innbetaling med varetype. 

 

Julebord: Avlyser julebordet pga korona. Grøttur istedet. Sosialgruppa annonserer og organiserer. evt til strand, åpner for de som ikke vil padle. Frode varsler Sima. 

 

Kajakklager på Kvenvær? Arne Gabrielsen, Storm, har foreslått å bygge et kajakklager for TKK ved Storm Brygghus: Vedtak etter FB-diskusjon: Nei, kajakkinnkjøpet blir for dyrt og krever for mye av kajakkvedlikeholder. Svarbrev sendt til Storm. 

 

Eventuelt: 

- Fyrmestergrad oppdatert? Trine ikke fått nye søknader. Eirin sjekker med Bernt om han fikk noe mens han var havsjef.

- Trine: kan tørrdrakter/våtsko lagres på Skansen? Det er tungvint å flytte til Østmarkneset. Kan vi lagre i kasser på verkstedet? Eventuelt flytte ut de materialene som ligger langs veggen. Et annet alternativ: i kasser på hems over kajakkreolen på Skansen? Trine vurderer hems.

- Trine infosak: det finnes nå et lager med såpe og sprit i skapet på badet på Østmarkneset. Frode informerer fridykkerne.