Styremøteprotokoll 01.07.2021

01. juli 2021 kl. 18.00, Via Google Meet
Tilstede: Aagot Opheim, Heidi Bergh-Hoff, Callum Sinclair, Chris Thomas Skogli, Monica Engan Døhl, Melina Muehlenpfordt, Fernando Perez-Fernandez.

Fraværende fra styret: Judith van Hagen, Ulf Stordalmo

1. Korona-restriksjoner

Vi har kjøkken åpen ved møter og arrangementer, ellers stengt. Heidi henger opp lapp.

2. Frostsikring av vanntilførsel

Prosessen er i gang. Graverne avventer tillatelse.

3. Rabattavtale Axel Bruun

Ulf ikke på møtet. Forøvrig har vi ny rabattavtale med vpg.no.

4. NPF Livredning

Ulf har snakket med Egil Gjølme, men var ikke på møtet.

5. Reoler på Skansen

Vi hører med Trondheim Havn om de er positive til bygging der hvor roklubben har container i dag. CT kan også snakke med Roklubben.

6. Rangøya

Henvendelse fra Molde om noen vil bidra med å arrangere turer. Luftes videre i aktivitetsledergruppa (CT). Styret kan ikke love noen ting, men det er de enkelte som drar som kan melde seg til å lede turer.

7. Satsing på Jonsvatnet

Prøver å rekruttere flere ungdommer. Kjører nå grunnkurs for ungdom på flattvann. Forhåpentligvis blir de med videre neste vår. Samarbeider med Malvik for å øke trenerkompetansen og kapasitet i starten. Ifm samarbeidet med Malvik så ser vi at vi enkelt kan få bedre fasiliteter. Samarbeidet med Trondhjem Roklubb må også forbedres om vi skal ha ungdommer der. Vi ønsker at ungdommene skal føle seg velkommen. Frode hadde litt å gjøre med dette i fjor. CT kan snakke med han.

Plassmessig er vi på et kritisk punkt i dag. Har blant annet ikke barnekajakker flattvann. Alternativer er å bygge ut i bredden, eller en 40 fots container. Kommunen vil sikkert sette noen vilkår dersom vi skal bygge noe der. Vi har ikke toalettfasiliteter og lignende. Eventelt se etter en annen lokasjon slik som Jonsborg, som drives av Jonsvatnet IL. Kanskje de er interessert i et samarbeid?

Det kommer flere studenter til Trondheim som er flattvannspadlere, og de ønsker å fortsette å padle i Trondheim. Jonsvatnet er langt unna, og det er ikke plass for dem å lagre kajakker. Vi må se på muligheten for klubbkajakker flattvann på Skansen dersom det blir en utvidelse i fremtiden.

8. Logo på veggen

CT snakker med Wolfgang, og så går vi igang med å bestille.

9. Tilstand Østmarkneset

Tilbakemelding fra medlem: Metallskinne som stikker opp, støvete gulv og trappen på utsiden er laget av paller.

Bjørn Tore har kontaktet kommunen angående metallskinnen. Vi må ta hensyn til verning og at slik kan ha en historisk verdi. Enighet om at den er litt skummel.

Angående støv, så står det støvsuger der. Vi gjør ikke mer utenom det. Vi gjør heller ikke noe med pallene utenfor, med mindre det er flere tilbakemeldinger om dette.

Medlemmet har fått svar og var fornøyd med det.

10. Caps

Det er flere som har ønske om caps. Her bestiller vi noen flere fra leverandøren. CT kan høre med Frode.

11. Nettbutikk

Vi prøver oss på nettbutikk hos Supporter.no (CT). Samarbeid med Wolfgang.

12. Barnekajakker på Jonsvatnet

Blir ikke brukt. Kan juniorgruppen ta eierskap til disse slik at barn som vil padle havkajakk kan bruke dem? Hører med Hans Nissen om han kan ta stilling til hva vi trenger for fremtiden.

13. Container for elvekajakk

Som vi har snakket om endel før, så har vi et sterkt ønske om å få til en container på Nedre Leirfoss. Det må være noen som driver dette fremover i klubben. Callum snakker med Frode for å sjekke opp hvor langt det kom i sin tid.

14. Eventuelt

Instagramkonto, som er litt halvdød. Vi kan gi tilgang til de i styret og fagfunksjoner som vil bidra.