Chris Thomas Skogli 2021-10-13 19:36:54

Referat styremøte TKK


Tidspunkt: 05. oktober 2021 kl. 18.00
Sted: Skansen og online 

 

Tilstede: Chris Thomas, Callum Sinclair, Aagot Opheim, Trine Bjørhusdal, Melina Muehlenpfordt, Magne Lysberg, Monica Engan Døhl, Wolfgang Born, Ulf Stordalmo, Heidi Bergh-Hoff.

 

1. Hus: Graving status (Info)

Graving er ferdig. 

2. Hus: Tilbud på ventilasjon

Forslag, kjøpe avfukter på Clas Ohlson eller lignende.

Ventilasjon garderober. Utstyr + arbeid ca 15.000. 

Vedtak 1: Vi investerer i nye vifter med hygrostat til garderobene: Utstyr + arbeid ca 15.000

Vedtak 2: Vi kjøper inn avfukter til tørkerommet for 3000 kroner. 

3. Hus: Ny hussjef / NK (Info)

Kort informasjon fra hussjef om at vi må finne ny vara hussjef etter at dagens gir seg. Vi må også begynne å forberede å finne ny hussjef fra 2022 da Heidi gir seg som planlagt neste år. Chris Thomas har varslet valgkomiteen.

4. Innkomne HMS-saker

Hvordan skal vi behandle disse i fremtiden? Noen i styret som vil ha ansvaret?

Aagot tar HMS-ansvaret og Chris Thomas sørger for at hun får tilgang og informasjon om innmeldte saker.

Prosess ved rapportert hendelse:
- Mail sendes automatisk til HMS-ansvarlig
- HMS-ansvarlig ser gjennom og lager presentasjon til styremøte
- Informerer fagsjef
- Tas opp på neste styremøte (dersom ikke alvorlig ulykke)
- Dersom alvorlig ulykke, ta opp med styret umiddelbart
- Utføre eventuelle aksjoner (feks kommunikasjon) fra styremøtet
- Legges ut offentlig på TKK.no (Gitt forfatters aksept)

Aksjon: Aagot og Ulf ser på HMS-informasjonen på TKK.no.

5. Søknader om å beholde reolplass

Vedtak: Det har kommet inn fire søknader. I alle tilfellene vurderer styret grunnen som innenfor reglene for å beholde reolplass. Søknadene godkjennes.

6. Livredningskurs

Ulf har tatt kontakt med NPF og videre Thomas Pinard. Ikke hørt noe siden 25.09. Det er kommunikasjon på gang.

7. Slalåmportene og TOFA / Statkraft (Info)

Styret ble informert om saken. Kort oppsummert må vi finne en løsning med Statkraft angående slalåmportene nedenfor Nedre Leirfoss. TOFA har tatt ned portene da de mener det finnes en avtale som gjør at de må ned i tidsrommet 15. september til 15. desember. TOFA og Statkraft har til gode å finne denne avtalen.

8. Backup-nøkler Skansen (Aagot / Heidi)
Vi har nøkler så vi klarer oss.

9. Fendere på kajakkbrygga

Styret informert om at det ligger fendere på verkstedet som kan brukes dersom vi ønsker det.

10. Elvekonteiner

Kommunen har tatt over ansvaret for området som konteineren skal stå. Positive signaler og TKK må sende en byggesøknad.

Steffen Wellinger er en arkitekt som jobber med lignende saker for Uka. Kan formidle kontakt med studenter dersom vi ikke får det til.

11. Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

12. Krabbeklo

Av tre nominerte valgte styret én kandidat.

Leder står for utdelingen på krabbefesten.