Leder 2021-03-08 20:43:25

11.02.2021 styremøteprotokoll

Styremøte TKK

11/2 2021, digitalt

Til stede: Frode Vassenden, Heidi Eide, Eirin Malmo, Sofie Gradmann, Callum Sinclair, Magne Lysberg, Aagot Opheim, Chris Thomas Skogli, Monica Engan Døhl, Trine Bjørhusdal

 

Status saker fra forrige møte

 • spør Ola om merkemaskin (Trine Bjørhusdal): ok
 • Purr Axel Bruun om rabattavtale (Aagot Opheim): ikke fått kontakt, prøver igjen
 • Flytte drakter og utstyr til Østmarkneset. Trine Bjørhusdal? fremdeles i kjelleren, kan stå der
 • Send mail til ubetalte medlemmer (Magne Lysberg, Frode Vassenden). ikke, nytt år nå
 • send mail om reolkø Østmarkneset (Magne Lysberg) skrevet
 • rydd materialer fra verksted til hems, flytt en båt til Jonsvannet (Fernando J. Pérez-Fdez, Heidi Bergh-Hoff)
 • Bestill varmekabel til vannrør (Heidi Bergh-Hoff)
 • Fagsjefer: lag budsjett (minst like stort som i fjor) og årsrapport 
 • FB-post om avlyst bassengtrening, varsle juniorer (Frode Vassenden) gjort
 • Regnskap før årsmøtet: Aagot Opheim spør Lars om faktura for årer, er postering korrekt (Monica Engan Døhl). Korrigert kontering. Problem med innbetalinger, bør merkes med konto. Videre: få til kvartal ajourført (vi må avtale hver gang iht avtale)
 • Lyddemping Skansen: Heidi Bergh-Hoff skaffer pris, Fernando J. Pérez-Fdez spør kolleger om råd
 • Er 50 kr minstekontingent? Aagot Opheim 50 er minste.
 • Vannet på Skansen. Vet ikke status
 • Koronatiltak. Pirbadet stengt etter i går? Polotreninger stengt inntil videre. 
 • Kall inn Bernt for rapport fra TK hav. (Frode) Avglemt
 •  

 

Dagens saker

 

 • Verisure og brannvarsler? Heidi Bergh-Hoff?
  • er dette en sak som egner seg i private hjem? vanskelig å vite hvem som skal ringes opp. Går det til brannvesenet til slutt? Må ha mulighet til å varsle ved feilalarm.
  • vi ser behov for viderekobling, Heidi skaffer pris og info
 • Nye koronavurderinger?
  • Organisert aktivitet for voksne forbudt. Vi tolker det til at ikke søndagstur stoppes. Frode FB privatpadling minn om regler. Smitteproblemet er i huset, ikke på sjøen
 • Årsmøteforberedelser
  • https://drive.google.com/drive/folders/185NKqQUsOjuece0oqlk3b7-6ThEoqmVC?usp=sharing
  • Gå gjennom regnskapet: er det noe som virker ulogisk?
  • Vedta budsjettforslag. Vedtatt
  • Vedta forslag til vedtak på årsmøtet. Vedtatt
  • Velge system for digitalt årsmøte
   • Google meet?
   • NIFs veileder for digitale møter: https://www.idrettsforbundet.no/.../digitale-arsmoter/
   • Teams: avstemning stemt via chat. Må ha to som teller
   • må mute mikrofoner
   • må lage gode forklaringer på stemmemetode
  • Chris og Thomas sørger for avstemninger. 
  • Bruk Google Forms på alle avstemninger?
  • påmelding, sakspapirer og FB og mail, 
  • På Fkansen: Andreas som dirigent?, Frode presenterer, Aagot følger med chat, Chris og Wolfgang avstemninger