Leder 2021-01-18 21:35:26

18.01.2021 Styremøteprotokoll

Styremøte  TKK 18/1-21

Digitalt

Til stede: Frode, Bård, Chris Thomas, Egil, Fernando, Aagot, Heidi, Monica, Wolfgang, Magne, Trine

 

Gjennomgang av siste aksjoner

 • spør Ola om merkemaskin (Trine Bjørhusdal). Uavklart
 • ser på endringsforslag til webside (Wolfgang Born). Gjort 
 • kontakter Axel Bruun om rabattavtale (Aagot Opheim). Ja, positive til rabatt både butikk og nett, Axel Brun skal komme med tilbud. Har purret, Aagot purrer igjen. 
 • kontakter sosialgruppa om grøttur (Frode Vassenden). Frank Vihovde tok initiativ til grøttur
 • Flytte drakter og utstyr til Østmarkneset. Vet ikke
 • Alle, fagsjefer: se på program for årsmøteforberedelser: Årsrapport, budsjett
 • Send mail til ubetalte medlemmer (Frode Vassenden,Magne Lysberg). Nei, det glapp
 • purr på regnskapsbyrå (Monica Engan Døhl). Ja, er bokført for 2020 nå.
 • send mail om reolkø Østmarkneset (Magne Lysberg). Mange med få turer, 2-3 står i kø. Ikke sendt ennå, skal skrive brev nå, Frode diskuterer formulering.
 • rydd materialer fra verksted, få inn smalere stativ. (Fernando J. Pérez-Fdez,Heidi Bergh-Hoff). Kartlegging: noe skal ikke kastes:  avtrekk for verksted, utedusj, planker. . Flytter en kajakk til Jonsvannet, blir bedre plass. Trine: planker på hemsen?
 • send link med budsjett til fagsjefene. Kjøp det som trengs før nyttår! (Frode Vassenden). Gjort
 • få inn på websida at Vippsbetaling må merkes (Wolfgang Born). Usikker, ser på det nå

 

Saker

 • Heidi: vannet. vannet frøs ved ny kum, ved nedgang til Redningsselskapets brygge. Manglet isolasjon, lagt inn 4 matter nå Vannet har rent hele helgen, slo av i dag. Skal vi installere varmekabel? Har ledning de første metrene nå. Beslutning: ja installer varmekabel hvis rørlegger mener det var vår ledning som frøs. 
 • Bernt rapporterer fra TK-Hav. Utsett til neste møte
 • Koronatiltak: Erna: ikke organisert innendørs aktivitet for voksne. Søndagstur og bruk av garderobe: kjører de tiltakene vi har nå. Aagot: det kommer nye lokale regler imorra. Frode: post på FB om avlyst voksentrening etter nye lokale regler, fortsatt utepadling. Frode: Si til Hans at juniorer kan ta tirsdagen. 
 • Hovedsak: Årsmøteforberedelser. Jobb i https://drive.google.com/drive/folders/185NKqQUsOjuece0oqlk3b7-6ThEoqmVC?usp=sharing
 • Gå gjennom økonomisk status for 2020
  • Noe som mangler? Kanskje Lars sine årer, Aa spør Heidi så ikke refusjoner på hus, Monica fant noen refusjonsskjema som ikke var blitt videresendt til Tripletex. Disse refusjonene kommer på 2021-regnskap. Heidi: Malejobben er med. Er alle kurs-lønninger med? Vi tror at alle store utgifter er med
  • Stort overskudd, 300 kNOK. Samme kontingentinntekt som i fjor, færre utgifter pga lavere aktivitet. Havgruppa planla oppgradering av kajakker på Jonsvatnet, med det ble ikke gjort når Jonsvatnet var stengt.
  • Frode: Kan vi planlegge ut fra at vi har hatt overskudd? Ja det tar vi sjansen å
  • Er postering korrekt? Monica må gå gjennom det, før neste møte  11/2
 • Bestemme føringer for budsjett 2021: fremdeles mål å bruke opp overskuddet? Beslutning: ja, budsjetter med minst samme som i fjor (mindre aktivitet i år)
 • Gikk gjennom budsjettregnearket, og hvordan det skal brukes.
 • Umiddelbare forslag til budsjettposter
  • øk timepris for aktivitetsledere (fast siden minst 2015)
  • hav: fornying jonsvatnet. 4 nye
  • to kurssett med tørrdrakter.
  • logoskiltet på huset
  • elektronikk til padlelogg
  • montering utedusj
  • trapp til hems østmarkneset
 • Spørsmål som kom opp på forrige årsmøte, beskrevet i årsmøtereferatet
  • årsrapport bør vise aldersfordeling for nye medlemmer. OK
  • bør markedsføre ungdomskontingen når aldersgrensen heves til 25 år. Gjort
  • lyddemping klubblokaler Skansen
   • Magne: lurt, vanskelig å forstå samtale når det er mye folk
   • Heidi skaffer en pris
   • Fernando har tre akustikere på jobb, ber om råd.  
 • Gjennomgang av organiasjonsplanen. Jeg har sett at det er behov for å definere medlemstyper (barn, ungdom, aldersspenn), ut fra diskusjoner vi har hatt i løpet av året. Magne Lysberg, kanskje du vil ta en titt på forhold omkring medlemskap og reoler, for å se om det er noe som burde strømlinjeformes. Jeg har laget en folder for årsmøtepapierene, og der også en organisasjonsplanversjon som alle kan jobbe i. Jeg foreslår vi skriver inn nye forslag med rødt.
 • Diskusjon av om vi kan videreføre medlem med gratis barn, eller om vi skal forstå NIFs lov og vedtektene våre slik at minste kontingent er 50 kr. Aagot sjekker. 
 • Spoortz-Weborg. Målet til Weborg er å få alle klubber over på Spoortz i løpet av året. Wolfgang jobber nå 50% for Spoortz gjennom sin faste jobb, skal bidra til å forbedre programmet for klubber som vår som ikke er en typisk idrettsklubb
 • Padlelogg: Kan ikke koble mot medlemsregister i Weborg i dag,  Wolfgang demonstrerte ferdig tur-del, arrangement halvferdig, se https://docs.google.com/document/d/1X_kXgoVlJMN2I0dQi8sHyc4EoxaQR0QlenXNA1AKi4A/edit?usp=sharing. Trine: merknad om kajakk feil ved inn. Få inn feilmeldingen på lista nestemann velger kajakk fra. Frode: få inn antall egne turer. Wolfgang: vi kan bruke systemet istedet for reolkartotek. Frode: få inn hengerne inn i lista over kajakker det går an å reservere

Neste møte: torsdag 11/2 2021. Dette blir frist for årsmøtebidrag. Hovedtema: årsmøte. 

Fast meet-lenke: bruk samme hver gang: https://meet.google.com/izr-pooz-mmn