Styremøteprotokoll 24.04.2021

26. april 2021 kl. 18.00, Via Google Meet

Tilstede: Aagot Opheim, Egil Storrusten, Hans Nissen, Ulf Stordalmo, Wolfgang Born, Heidi Bergh-Hoff, Judith Van Hagen, Melina Muehlenpfordt, Callum Sinclair, Trine Bjørhusdal, Chris Thomas Skogli, Eirin Malmo. 

 

Fraværende styret: Monica Engan Døhl.

 

1. Orienteringssaker

1. Kort om Avplask

    Det blir Avplask! (Light edition). Lørdag 1.mai

  • Åpning med tale klokken 12.00 (Enten live på FB eller kun på stedet)
  • Vimpelheising -Egil bidrar med sin flaggheisingserfaring.
  • Stigen er mellom rullestolrampe og huset
  • Høytidelig padling til egnet sted (Munkholmen rundt, hvis mulig)
  • Servering av kaffe og kaker ved retur (korona-tilpasset servering)
  • Sende invitasjon med sterk oppfordring om å kle seg på forhånd. Garderober stenges.

 

2. Vedtaks- og aksjonssaker

Pågående saker

1. Korona-restriksjoner

Gjennomføring av kurs:

Heidi bestiller vask av huset hver ukedag i mai og juni + august og september (kurs-sesongen).

Det skal brukes munnbind innendørs. Kurslederne må bruke munnbind utendørs i situasjoner hvor de må være nær deltaker. (Hjelp med tørrdrakt etc).

Teori: Det oppfordres om at teoridelen holdes ute, dersom man totalt er flere enn ti personer. Da kan teorien for eksempel legges inn i små pauser i den praktiske opplæringen. Med mindre enn ti personer, kan det holdes innendørs, med minst 1 meters avstand skulder til skulder. 

Garderobe: Det blir for trangt i garderoben. Fordel deltakerne slik at man også bruker andre etasje som garderobe. Klarer man ikke å ha maks ti innendørs samtidig, skal det skiftes på omgang. Oppfordring: “Ha på ull før du kommer”, da blir det enklere å bruke andreetasje til garderobe. 

Teknikkurs er kun utendørs, men kan oppfordre til å kle seg på forhånd.

Er det kurs på fredager, skal det desinfiseres etterpå da det ikke vaskes i helgene.

 

Arrangementer:

Ved arrangementer på fredag og lørdag, så må arrangør desinfisere kontaktflater etterpå.

Heidi tar ansvar for en instruksjon for desinfisering i huset. 

 

Nye saker

2. Politiattestansvarlig

Frode Vassenden er per tid politiattestansvarlig. Endring må skje ved styrevedtak.

Vedtak: Ny politiattestansvarlig er Chris Thomas Skogli

3. Rapportering av “aktive medlemmer” per gruppe

Definisjonen hos NIF: “Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, skal regnes som «aktive medlemmer».

Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som «aktive medlemmer».”

Vedtak: “Slik vår klubb er organisert er det vanskelig å sette medlemmer i den ene eller andre kategorien. Slik vi tolker det, er alle våre medlemmer aktive medlemmer, da det svært sjeldent er noe grunn til å være medlem uten å delta aktivt i våre turer/treninger/aktiviteter.”

4. Rapportering av medlemmer med funksjonsnedsettelse (bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede eller utviklingshemmede) per gruppe.

Vedtak: 0 medlemmer, eventuelt 1. Trine sjekker opp angående ett medlem. 

5. Junior ønsker støtte for til Padleskolen utenfor budsjett. 5000 kroner.

Vedtak: Styret godkjenner opp til 10.000 kroner. 

NB! Husk å dokumentere utgifter slik at vi kan søke om støtte hos forbundet / kommunen. 

6. Turplanlegging – hvordan kommer vi i gang?

Vedtak: Styret oppfordrer til at turplanleggingsmøte organiseres snarest, slik at vi kan få til turer som alle kan bli med på. Kun telt-overnatting. Chris snakker med Bård.

7. Eventuelt

  • Kode til Østmarkneset kan ikke skiftes før vi får tak i masterkoden.
  • Graver kommer med estimat mtp frosten. 
  • Hittegods: Om ikke lenge så legger Heidi ut en frist for henting. Det som ikke legges ut blir lagt ut til interesserte eller til Fretex el.l. 
  • Spoortz: Ny app vil endre hvordan vi lager aktiviteter, men dette flyttes til sommeren.