Leder 2021-05-28 23:17:21

26.05.2021 styremøteprotokoll

Tid: 26. mai 2021 kl. 18.00, Via Google Meet.

Tilstede: Aagot Opheim, Ulf Stordalmo, Wolfgang Born, Heidi Bergh-Hoff, Callum Sinclair, Chris Thomas Skogli, Monica Engan Døhl, Bård Helge Hofstad og Astrid Bjørnli.    

Fraværende fra styret: Judith van Hagen.

   
1. Turer 2021

Turgruppa orienterte om turer så langt. Det har komment mange innspill, men det er utfordrende å få med aktivitetsledere til å lede turene. Dette kan ha med usikkerheten rundt Covid-19 å gjøre.

Sommertur Kyrkseterøra - Vinjeøra ligger allerede ute på TKK.no

Vi ønsker en positiv holdning til turer slik situasjonen er. «Vi får til det vi får til»

Ledelsen slår et slag for teltovernatting i år. Fokus på enkel, lavterskel overnatting i naturen. Det kan være korte turer i nærområdet, eller litt lengre helgeturer med god oppfølging fra erfarne turfolk om det er noen som er litt ferskere på feltet.

Bård og Astrid lager en oversikt over forslag til turer og sjekker på Aktivitetsledergruppa og Facebook om det er noen som blir med (individuelle, konkrete turer). Bård og Astrid organiserer dette.

Strandheimen: Det er foreslått en løsning hvor Strandheimen arrangerer kurs for sine kontakter / kunder, med hjelp fra TKK. Innspill til svar fra TKK blir: «TKK kan formidle kontakt mellom aktivitetslederne og Strandheimen hvis Strandheimen selv skal arrangere kurset, så kan eventuelle interesserte kursholdere melde seg. Vi tror ikke at det er realistisk å avtale at flere skal bruke av fritiden sin dersom ikke TKK er kursholder og ansvarlig. CT ønsker at kurs som TKK bruker ressurser på skal inkludere krav om medlemskap i TKK. Alternativ er at TKK selv arrangerer ordinært kurs og bruker Strandheimen som base. Da tenker vi at det er behov for et minimumsantall deltakere og så videre. Astrid snakker med Trine.

2. Turlederguide

CT informerte om at en turlederguide er opprettet (som et mer eller mindre tomt dokument). Vil dele dette dokumentet åpent, slik at alle som vil kan bidra.

3. Korona-restriksjoner

Nye påbud fra Trondheim kommune. Ingenting der som er i strid med dagens restriksjoner i TKK. Tilbakemelding fra Callum er at vi har opplevd på kurs at det er utfordrende å overholde reglene når det kommer til bruk av garderoben. Kursholderne må ha møte med kursdeltakerne før oppstart og klargjøre for deltakerne hvordan det skal gjennomføres sikkert.

4. Frostsikring av vanntilførsel

Vil ende på litt over 80 000 dersom ikke noe mer dukker opp.
Vedtak: Vi går for å få dette gjort.

5. Rabattavtale Axel Bruun

Ulf tar stafettpinnen.

6. Brannvarsling

Tilbud på ca 70.000 i året for Verisure.
Vedtak: Vi gjør ikke mer med dette.

7. Endring av dørkoder

Østmarkneset: Sliter med å skifte kode her da universalkoden ikke fungerer. Det er eneste sted som gjenstår. Inntil videre er det den gamle koden som gjelder. Heidi følger opp med Fridykk.

8. NPF Livredning

Ulf snakker med Egil Gjølme, som har utarbeidet kursene. Kanskje de kan holde kurs for oss?

9. «Sommer i Trondheim» - ønsker flere idrettsaktiviteter

Chris Thomas videresender til Juniorgruppa.

10. Eventuelt

Ingen saker