Leder 2021-11-30 17:36:02

29.11.2021 styremøteprotokoll

Tidspunkt: 29. november 2021 kl. 18.00
Sted: Skansen og online 

Tilstede: Wolfgang Born, Ulf Stordalmo, Callum Sinclair, Aagot Opheim, Magne Lysberg, Chris Thomas Skogli, Melina Muehlenpfordt, Egil Storrusten og Heidi Bergh-Hoff. (Håvard Engen gjest på sak 3)

Vedtakssaker:

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Godkjent

2. Valg av referent

Chris Thomas valgt

3. Organisering av Rangøyasamlinga

Håvard Engen ble invitert til styremøtet for å legge komme med innspill til diskusjon. Håvard oppsummerte historien til Rangøyasamlinga og snakket endel om hvordan organiseringen har fungert. Det har vært utfordrende med veksling mellom to arrangørklubber og trykket rundt samlinga har variert fra år til år. En fast arrangementskomité med bidrag fra flere klubber i regionen kunne vært en idé for å få kontinuitet fra år til år.

Vedtak: Chris Thomas snakker med Molde og hører litt hva de tenker om å opprette en arrangementskomité, og hvordan denne eventuelt kunne bli organisert. Det bør være et mål å få til en komité i løpet av januar.

5. Innkomne HMS-saker

Aagot presenterte innkommen HMS-sak. Melding om hendelse som skjedde i mørket i Nidelva hvor to erfarne padlere mistet hverandre av syne og ikke fant hverandre igjen. 

Vedtak: Det lages en informasjonsside om mørkepadling som legges ut på TKK.no. Egil kan skrive litt om temaet og Wolfgang hjelper til med nett-delen. 

Vedtak 2: Aagot, Ulf og Wolfgang ser på HMS-sidene og hendelsesrapporter. 

6. Hva gjør vi med dem som ikke har fylt 15-turerskravet på Østmarkneset?

Skansen: Et medlem svarer ikke på henvendelser fra reolansvarlig. Leder forsøker å ta kontakt. Ellers er det OK på Skansen. 

Østmarkneset: Kun 15 av ca 50 har 15 turer på Østmarkneset. 12 har ikke registrert reolkort. 

Vedtak: Magne tar kontakt med de som har fem eller færre turer, inkludert de som ikke har levert reolkort. De som ikke har levert reolkort må svare på om de ikke har turer, eller har glemt å levere kortet. Vi må ha 10-15 ledige reolplasser til nye leietakere. 

7. TT grunnkurs for Hav

TT grunnkurs hav for ca.15 ungdommer i april 2022. Forespørsel fra Anne Wagner, fra Trondhjems Turistforening. 

Vedtak: Styret er positive til at det holdes kurs for TT som en frivillig organisasjon. Det må inkluderes medlemskap i TKK. Før en avgjørelse må havsjef få komme med innspill. 

8. Eventuelt

Innspill til kommunikasjonskanal for Styret. Skal vi gå over til Google Chat for kommunikasjon internt i styret og ledelsen? 

Vedtak: Til neste styremøte vurderer vi på Google Chat som alternativ til Facebook.

Orienteringssaker:

9. Økonomi

Kort uformell status per 29.11.2021: -146.000 NOK mot budsjett -183 700 NOK (for 2021)

Venter på litt støtte og et par fakturaer fortsatt, så resultatet vil ikke være så ulikt. 

10. Hus - ventilasjon

Hygrostat ble det ikke noe av. Det ble installert vifte med timer. Jobbes videre med avfukter til tørkerommet.

11. Slalåmportene og Statkraft

Orientering fra Chris Thomas og Aagot angående møtet med Statkraft. Et konstruktivt møte hvor leder for kraftverket i Leirfossen ønsket å få inn en tredjepart for en faglig vurdering av det omstridte området og om slalåmporter og padling har noe å si for laksegyting og prøvefiske. Vi tar opp tråden igjen med Statkraft rundt årsskiftet.

12. Eventuelt

Livredningskurset: Arrangør ville ikke oppgi liste over påmeldte på grunn av GDPR. Deler TKK for mye informasjon i samme anledning? Vi kan kontrollerer selv om vi deler liste over påmeldte eller ikke.

Regionsmøtet: Vi må være samlet hvordan vi fremstår i møtet og de som representerer TKK må fremme TKK sitt syn. Representantene har en egen facebook-gruppe som vi bruker til forberedelser.