Chris Thomas Skogli 2021-09-01 22:37:26

31.08.2021 styremøteprotokoll

Tidspunkt: 31. august 2021 kl. 18.00
Sted: Skansen og online 

 

Tilstede: Callum Sinclair, Magne Lysberg, Wolfgang Born, Ulf Stordalmo, Aagot Opheim, Melina Muehlenpfordt, Judith van Hagen, Chris Thomas Skogli, Monica Engan Døhl, Heidi Bergh-Hoff, Fernando Perez-Fernandez, Egil Storrusten og Bård Hofstad. 1. Kort økonomisk status

Chris Thomas ga en kort oppsummering til styret om den økonomiske situasjonen. Omtrent som forventet. Rom for å investere om det blir aktuelt. 

2. Status prosjekter hus

Heidi informerte

Graving
Graverne har fått godkjenning fra kommunen, og har alt de behøver for å sette i gang. Fjerne ventil og trekke varmekabel.

Varmtvannstank
Tankene ble byttet. Det er tre cm avstand til gulvet, så ingen fare med tanke på saltvann og rust. Må sjekkes en gang i året. Heidi i dialog med elektriker. Det er tørrdrakter i samme rom og vi behøver da mye gjennomtrekk. Ser på løsning for å regulere fuktigheten. Ikke for fuktig og ikke for mye gjennomtrekk.

Ventilasjon
Det kan bli ganske fuktig i herregarderoben. Heidi vurderer forbedret ventilasjon når hun har anledning. Ingenting som haster. 

3. Livredningskurs

Har har vært i dialog med Egil, men han sier han dessverre ikke har tid. NPF ønsker at vi har et kurs. Usikkert hvem som kan arrangere. Ulf tar kontakt med NPF og forhører seg om alternative løsninger for å få arrangert kurs.

4. Sjekk av reoler

Dugnadsarbeid. Utsettes til våren og tar det sammen med vårdugnaden om mulig. Det bør være med noen som er kyndig med tanke på bygg og vedlikehold, og som kan tipse om det er noe vi bør gjøre i reolbygget. Det gir oss også tid til å se nærmere på hvordan kajakkene kan stables mer plasseffektivt. Ulf holder i dette videre.

5. Potensielt nytt reolbygg på Skansen

Grunneier Trondheim Havn er positiv. Videre kontakter Chris Thomas Nidaros Roklubb for å høre hvile behov de har, og hva de tenker om dette. Det må lages en enkel illustrasjon og deretter ta en prat med kommunen, FØR en eventuell søknad. 

6. Konteiner elvekajakk

Callum tar tak i dette.

7. Backup-nøkler Skansen

Magne sjekker med Per Åge om hvor reservesettet til reolene er. Det er reservenøkler tilgjengelig, men kun for ledelsen. Heidi kopierer opp slik at det kan være reservenøkler tilgjengelig.

8. Eventuelt

Kajakkfestival
Aagot foreslo når det åpner igjen. Veldig godt mottatt av ledelsen. Planlegge noe ekstra når det endelig åpner opp igjen. Det er også 90-årsfeiring. Alle grener og hele klubben må være representert. Stjørdal tenker også på en kajakkfestival, så kanskje vi kan gjøre noe sammen? Aagot og Melina tar ansvaret for dette videre.

Krabbeklo og krabbetur
- Chris Thomas spør på Facebook om det er noen som har kandidater til krabbeklo. Styret har også en kandidat.
- Melina tar initiativ til krabbetur/-arrangement. 

Under Broene:
- Pølser og kaffe hører med. Melina er ikke tilgjengenlig, men noen venner av henne har meldt seg. Tove Greaker har bidratt stort for Under Broene tidligere og vi håper hun vil og har anledning i år også.
- Fernando hører med Frode for rekruttering av havpadlere til arrangementet.

Flytting av flattvannskajakker til Skansen
Flattvann behøver totalt seks plasser for vinteren. Tre vil det gjøres plass til i reolene når hav-aktiviteten avtar utover høsten, mens Fernando også ønsker tre plasser i verkstedet. Det må undersøkes om dette lar seg gjøre i praksis, eller om det kan være aktuelt å kjøre enda noen klubbkajakker bort for vinterlagring (feks på Jonsvatnet) siden havaktivitet går ned og flattvann går opp på Skansen om vinteren. 

Sosialgruppa
- Aktiviteten tar seg litt opp nå. Melina hører på facebook om rekruttering av mer folk til sosialgruppa.