Leder 2022-06-08 20:44:24

03.05.2022 styremøteprotokoll

Tidspunkt: 3. mai 2022 kl. 18.00
Sted: Skansen

Tilstede: Anders Foldvik, Ulf Stordalmo, Eirin Malmo, Monica Engan Døhl, Hilde M. Domaas, Magne Lysberg, Wolfgang Born, Kristian Rye, Chris Thomas Skogli, Aagot Opheim og Callum Sinclair.

Saker:

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte og valg av referent

  • Referat godkjent og Chris Thomas referent

2. HMS

Følge opp tidligere aksjoner:

  • Oppdatere TKK.no med informasjon om mørkepadling i Nidelva. (ventee til høsten)
  • HMS-arbeid for klubbturer + søndagsturer. (Ulf og Aagot tar ansvaret fra styret, involverer fagsjefene)

Eventuelle nye rapporterte hendelser.

  • Ingen nye rapporterte hendelser

3. Økonomi

  • Rask titt på Q1
  • Rutine for utleie av huset og betaling av husleie. Chris Thomas og Monica tar en prat.

4. Hussjef

  • Kikket på rolkebeskrivelsen. Noen må ta hussjefrollen midlertidig.

5. Padlefestivalen

  • Aagot orienterte om festivalen. Spørsmål til styret: Middag i telt eller på Lille Skansen (40 pers)? Det ble Lille Skansen.
  • Premie til vinnarar i klubbmesterskap i kameratredning, andejakt og 60 meter kajakk: Innspill om at det ble greit med noe som kan brukes på tur.

6. Eventuelt