Leder 2022-03-29 21:44:39

Protokoll styremøte 14.02.2022

Tidspunkt: 14. februar 2022 kl. 18.00
Sted: Skansen og online 

Tilstede: Heidi, Magne, Judith, Aagot, Ulf, Monica, Chris Thomas, Trine, Sofie, Callum, Fernando, Egil.

Saker:

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Godkjent

2. Valg av referent

Chris Thomas valgt

3. Forberedelse til Årsmøtet

 

a) Årsregnskap og Budsjett

Årsregnskapet: skal underskrives av alle styremedlemmene

Signert

Budsjett:

Budsjettforslaget vedtatt

b) Årsmelding

Styret veldig godt fornøyd. Forslaget vedtatt.

c) Styrets saker

Endringer i organisasjonsplanen

Styret anbefaler endringene i organisasjonsplanen.

d) Innkomne saker

Forslag fra André: Styret støtter forslaget og legger det inn i budsjettet.

e) Innstilling til valgkomiteen

Styret enige om kandidater.

f) Ordstyrer

Hører med Anna Ølnes, alternativt Andreas Enge

4. HMS

Ingen innspill på HMS denne gangen.

5. Økonomi

Ingen innspill på økonomi denne gangen

6. Leif Tofte 80 år

Styret ønsker å gi han en oppmerksomhet på dagen. 

7. Kajakkfestival

Ingen innspill der i dag.

8. Eventuelt