Juniorgruppa trenger frivillige!

Har du lyst å padle sammen med juniorer, og har litt padleerfaring bak deg? Nå har du muligheten - og juniorgruppa trenger din hjelp! 

2018-05-22
Superadmin

Har du lyst å padle sammen med juniorer, og har litt padleerfaring bak deg? Nå har du muligheten - og juniorgruppa trenger din hjelp! 

 

Padleskole

TKK arrangerer padleskole igjen i sommerferien. I år, som i fjor, skal vi to grupper, en gruppe på elv og en på hav, med 12 unger i hver. Padleskolen varer i en uke, den siste ferieuka (11-15. august) for begge gruppene. De første to dagene foregår på Kyvannet, mens de tre siste dagene skal gruppene henholdsvis på Nidelva og på fjorden. Det er disse tre dagene vi trenger noen frivillige til å padle sammen med gruppa. Det er ikke krav om å være aktivitetsleder (vi skal ha to ansvarlige aktivitetsledere med begge gruppene), og det er heller ikke nødvendig å stille alle tre dagene, kun en eller flere av de seks øktene: onsdag, torsdag og fredag kl 9-12 (formiddag) og 12-15 (ettermiddag). Vi trenger 2-3 frivillige på hver økt.

 

Fadderordning

For å fange opp padleskoledeltagere (og andre medlemmer i juniorgruppa) som ikke har padleforeldre, innfører vi fadderordning som et forsøksprosjekt. Denne ordningen er ment for ungdom mellom 14-16 år (ungdom over 16 har mulighet til å delta på ordinære klubbaktiviteter med foresattes samtykke). De som melder seg som faddere blir koblet opp med en ung padler, slik at de kan avtale padleturer sammen. Disse kan være ordinære klubbaktiviteter (som f.eks. søndagspadling), eller private turer, gjerne sammen med andre ungdom og faddere. Målet er ca. 2-4 turer månedlig i hovedsesongen fra mai til september.

 

Krav til deltakelse (gjelder både frivillige og faddere):

Elv: du har grunnkurs elv (gjerne sikkerhetskurs også), og er komfortabel med å redde/taue en padler, eller berge utstyr på grad II (Nidelva)

Hav: du har grunnkurs hav, behersker kamerat- og egendredning godt, og er komfortabel med å taue på fjorden i litt bølger og vind ("søndagsturforhold")

 

Send påmelding, spørsmål til meg på epost (juniorsjef@tkk.no) eller telefon (41234239). For frivillige, husk å skive hvilke økter (og hvor mange) du har mulighet til å ta, og om det gjelder elv eller hav (eller begge).