Kajakk lån & leie

Medlemmer med godkjent kompetanse (Grunnkurs Hav(*) eller tilsvarende) kan fritt benytte kajakkene (pluss vest og åre) på Skansen eller Jonsvannet til padleturer med utgangspunkt i Skansen/Jonsvannet. Det er ikke anledning til å ta med seg kajakker for å padle andre steder.

Medlemmer med godkjent kompetanse (Grunnkurs Hav eller tilsvarende) kan i tillegg leie kajakk (pluss vest og åre) til turer og arrangementer  i TKK-regi som skjer andre steder enn Skansen/Jonsvannet. Leieprisen er da kr. 50 pr. dag. Leien regnes fra og med den dagen kajakken tas ut, til og med den dagen kajakken settes inn. En normal helgetur (fredag-søndag) blir da 3 dagers leie.

Reservasjon av kajakk gjøres i reservasjonspermen som ligger på Skansen. Det er kun anledning til å reservere kajakker i forbindelse med leie av kajakk til TKK-turer. Utenom dette gjelder "først til mølla".

NB: Husk oppføring av leie/lån av kajakk i utlånsloggen.

Betal leie av kajakk via Vipps til nr. 98476 eller via nettbutikken. Oppgi arrangement og dato(er) i kommentarfeltet ved betaling.

(*) Med Grunnkurs Hav menes dette kurset som er på 16 timer. Det hette en gang i tiden Nybegynnerkurs men må ikke forveksles med Introduksjonskurs som er på kun 4 timer.