Referat fyrhopping på Vikna pinsen 2017

Vikna er et virkelig padleeldorado med over 6000 øyer, holmer og skjær på et lite område. Det er svært gode muligheter for både skjermet og eksponert padling. En gjeng fra TKK padlet i pinsehelga 2017 en forflytningstur sørvest på Vikna, der et av målene var å padle innom tre fyr (Nordøyan fyr, Sør-Gjæslingan fyr og Grinna fyr). Tidspunkt 2-5 juni 2017 Deltakere: 2 kvinner, 10 menn Turansvarlige: Christine Valan, Eirin Malmo (de to kvinnene ...)

2017-04-22
Bård Hofstad

Turbeskrivelse

De 12 deltagerne dannet i forkant fem kjørelag, som også fungerte godt som kokkelag. Med normal kjøring tar det litt over 5 timer å kjøre til Kjønsøyvågen helt sørvest på Ytter-Vikna, der gruppen overnattet fredag til lørdag. Parkeringsplassen opp bakken ved forsamlingshuset var velvillig utlånt til teltplass, og egnet seg utmerket.

2017%2006%2003_Olympus%20HE_6594.jpg

Hele gjengen

Værmelding er alltid viktig for turplanlegging. Værmeldingen tidligere i uken var ideell for padling mot sørvest første dag, neste dag sørøst og siste dag mot nord. Værmeldingen endret seg frem mot lørdag morgen, så det ble klart at med opprinnelig plan ville det bli en del padling i motvind. Å snu ruten ville imidlertid medføre at den sterkeste vinden ville komme på et mer eksponert stykke, så det ble besluttet å følge opprinnelig plan.

Lørdag morgen var gruppen på vannet litt etter kl 12, og padlet sørvestover mot sørvestlig vind. Dette stykket går i skjermet farvann, første pause ble tatt i sundet mellom Helligholmen og Purkholmen. Etter ankomst til Nordøyan kl 14 spiste gruppen lunsj rett nedenfor hjellene ved fiskarheimen. Av hensyn til ærfugl-moren ("ea" på viknaværing) som lå på reir ble lunsjen flyttet noen meter. Etter lunsj hørte gruppen kåseri fra turledelsen om Sanct Svithun-ulykken i 1962. Hurtigruteskipet Sanct Svithun hadde feilnavigert på grunn av misforståelser på broen i kombinasjon med dårlig sikt, og trodde sannsynligvis de hadde kurs mot Grinna fyr (som den gangen hadde omtrent samme lys-karakteristikk som Nordøyan fyr). Skipet gikk kl 21:55 om kvelden på skjæret Oksen ca.7 km sørvest for Nordøyan, og fikk revet opp bunnen i lasterommet. Rett ovenfor fiskarheimen er det reist en bauta for de 41 omkomne, med veiviser til forskjellige holmer og skjær der det ble plukket opp både overlevende og døde passasjerer. 48 personer ble reddet.

Nordøyan er et gammelt fiskevær, og det er mulig å leie opphold av kortere eller lengre varighet, også for større grupper. Denne gruppen skulle imidlertid padle mer før overnatting, og padlet ut til fyret for fotografering før turen gikk videre sørover mot Sørøyan. Den 5 kilometer lange kryssingen til Sørøyan går i eksponert farvann, og kursendringen fra tidligere var dessverre ikke stor nok til å unngå mer motvind. På tross av vinden var det noe disig, og det ble lagt vekt på å holde gruppen samlet. Gruppen holdt moderat fart i motvinden, og ankom Sørøyan etter litt over en times padling, og en dagsetappe på litt over 20 km.

2017%2006%2004_Olympus%20HE_6560.jpg

Foran fyret

Som apropos ble det også på Sørøyan funnet hurtigrutepassasjerer etter ulykken i 1962. Sørøyan har fra gammelt av vært et flott sted å plukke måsegg, og deler av øygruppen har i hekketiden derfor begrensninger for ferdsel. Teltplass for såpass mange telt er uansett enklest å finne på Heimværet, rett nord for bebyggelsen. Feriefolket var kanskje litt overrasket over besøk av 12 padlere, men ble nok mindre forstyrret enn de kanskje fryktet.

 

Søndag: Grunnet melding om økende vind planla gruppen å padle innom de siste to fyrene på samme dag, og var på vannet kl 10:30. Vinden hadde dreiet, denne gangen mot øst. På formiddagen var vindstyrken rundt 5-6 m/s, men økte etter hvert til 7 m/s. Gruppen ble spredt i bredderetningen noe mer enn ønskelig på grunn av vinden som nå (igjen) kom skrått forfra. Overfarten er 9 kilometer. Gjennomsnittsfarten i motvinden var god, og gruppen ankom Heimværet etter litt under to timers padling.

2017%2006%2003_Olympus%20HE_6598.jpg

Gjengen i kajakk

På Heimværet ble padlegruppen møtt av butikkdriveren, som spanderte kaffe. Til gjengjeld ble det nok handlet litt mer enn planlagt på butikken. Dønningene på overfarten hadde ført til noe sjøsyke for noen av deltakerne, men dette rettet seg med ingefærtabletter og Paracet.

De 6 kilometerne ut til Sørgjæslingan fyr på Haraldsøykråka ble tilbakelagt på en time og 20 minutter. Motvinden må ta litt av skylden for farten, da vinden igjen hadde dreid litt. Etter fotoseanse padlet gruppen videre til Grinna fyr, 6,5 km nordøstover. Vinden hadde igjen dreid, og motvinden må igjen ta litt av skylden for at gruppen brukte 2 timer og 40 minutter på de vel 6 kilometerne. Det var få muligheter til å gå på do på denne kryssingen, kun en trengende gikk i land på Pålskjæret for å lette på trykket (ikke Pål).

Landingsforholdene ved Grinna fyr er dårlige, og det finnes mange historier om nesten-ulykker og vanskelige landinger, ikke sjelden ble vaktskifte på fyret utsatt i påvente av værforandring. Selv i maksvær sommerstid kan det være vanskelig å ta seg inn i lagunen ved landingskaret hvis det er mye drag i sjøen. Heldigvis var forholdene perfekte i lagunen, og etter fotografering kom alle seg i land for snacks mm.

Også Grinna fyr har hatt besøk av hurtigrutepassasjerer. I 1946 ilandsatte nordgående hurtigrute, Skjærstad, ca. 100 passasjerer etter grunnstøting ved skjærene i tykk tåke. Hurtigruteskipet kom seg av ved egen hjelp, og gikk for egen maskin til Rørvik der den på grunn av store lekkasjer i skroget ble kjørt rett opp i fjæra.

Turen gikk videre nordover, denne gangen i motvind fra siden. De 5 kilometerne inn til den sørvendte vika på Edøya ble tilbakelagt på ca. 1 time og 15 minutter. Den planlagte teltplassen som hadde sett grei ut på satellittbilder, viste seg å være mindre ideell; Imidlertid var gruppen sliten etter 27 kilometers padling i motvind, og valgte å ikke lete mer. Dagen etter kunne det konstateres at det er betydelig bedre forhold for teltleir ved Inner-Vedøya tre kilometer lengre nord.

2017%2006%2004_Olympus%20HE_6588%20Sigurd.jpg

Sigurd

Mandag: Gruppen valgte å padle innom Kløvningen på hjemturen, noe som gjorde siste dagsetappe litt lengre (21 km), men de vakre strendene gjorde opp for det. Gruppen var på vannet kl 08:33, og gikk ca. 15:15 i land i Kjønsøyvågen etter totalt 67 kilometers padling på tre dager.

IMG_5022mod.jpg

Vind og bølger

Erfaringer

Noen lesere vil ha fått med seg at det ble padlet en del i motvind, delvis fra siden. Med sidevind over lengre avstander kan det oppstå avdrift, som fremgår av sporet fra turen (se bilde). Det ble diskutert hva som hva som ville være beste strategi for å ta hensyn til avdrift: enten 1) å sikte til side for mål for å unngå avdrift, eller 2) å sikte rett på mål, få avdrift og kompensere i etterkant for eksempel oppunder land i lettere forhold. Sannsynligvis vil hva som er beste strategi avhenge av den aktuelle situasjonen.

Vikna%20fyrhopping%202017%20soendag%20avdrift.jpg