Rapport tur til Stokkøya

- 28. - 30. april 2017
Skrevet av: Arne Nesje
Deltakere: 33
Overnatting: Skjøsenteret og telting
Turledere: Eirin Malmo, Lars Midtsand, Maria Midtsand og Per-Erling Movik

2017-06-17
Arne Nesje

33 padler la fredag over fjorden ved Flakk (selvfølgelig med bilferge) med Stokkøya som mål. Der har vært tradisjoner for Stokkøytreff og flere av de erfarne TKK aktivitetslederne kjente området som sin egen vestelomme. Strandbaren var første treffpunkt med servering av fisk med tilhørende drikkevarer fra ulike mikrobryggerier.

menu-strandbar.jpg

Meny à la Strandbaren

 

En fantastisk solnedgang med Linesøybrua i horisont ga følelse av perfekt kveld.

Turkomiteen la sine slagplaner godt flankert av værobservasjoner fra sikre og usikre kilder. Teltgjengen forberedte natta på stranda mens de fleste senget seg i Sjøsenteret hvor det ble snorket i ulike toneleier.

solnedgang.jpg

Solnedgang på stranden

campingplass.jpg

Grønne telt markerer TKK gjengen på starnda

Lørdag

Lørdagen oppsto i vindens tegn. Vi fordelte oss i to grupper; de som hadde lyst på litt lengre tur dvs. rundt Stokkøya (= langtur) og de som ville padle med mer pauser (= korttur) i smulere farvann.

Grunnet heftig vind (7-9 m/s) og strøm bl.a. under Linesøybrua endret langturgruppa under Eirin Malmos ledelse sin strategi. Fram for å bruke krefter i motvind, "safet" gruppa og padlet i le av vinden på utsiden av Stokkøya. Dvs. samme retning som kortturgruppa. I kajakk er man i pakt med naturen. Man sitter og observerer dyre- og fugleliv som, ørn, tjeld, måse, gås, rev, sau, rådyr mm. (Nysgjerrig hoggorm var også til stede ved matpausen på Linesøya på søndag.) Lørdagen ble altså tur/ retur strekning framfor rundtur, en riktig beslutning av lederne både mht. sikkerhet og muskelbruk. Da hadde deltakeren også mye energi til kveldens bankettmiddag, hvor festmiddagen ble tilberedt av eget habilt kokkelag.

kokkelaget.png

Kokkelaget håndteret store kjeler

 

Søndag

Mye mindre vind !!. For å markere TKKs bredde stilte alle opp på rekke ved avplask kl 10. Vi kunne da dokumentere at av 33 padlere hadde 15 valgt grønlandsåre, og rødt er den mest brukte kajakkfargen. Bølgetrening er også viktig for aktive padlere.

gruppe.png

TKK Gjengen

 

Perfekte vindforhold gjorde at langturgruppa  tok Linesøya rundt, dvs. ca 23 km, og knappe 8 timer på sjøen.

 

Kortturgruppa padlet noe kortere, også i området ved Linesøya.

lufting.jpg

Lufting av fottøy

Oppsummering

  • Stokkøyaområdet er velegnet for både korte og lange turer.
  • Sjøsenteret  på Stokkøya er standardmessig et lavterskeltilbud, men med god fleksibilitet på bruk av arealene; bl. a. stor allrom. For de som ønsket høyere standard og snorkfrie arealer kunne  leie Sub-husene. Teltere og uteliggere kunne nyte utsikten og lytte til bølgeskvulp fra strandkanten.
  • Strandbaren har sin sjarme.
  • Våre dyktige aktivitetsledere hadde full styring, med og uten VHF.