Superadmin 2020-02-08 21:49:03

Sikkerhet

I innmeldingsskjemaet kan du beskrive hva som hendte og hva du vil gjøre anderledes neste gang. Ikke bruk navn når du beskriver hendelsen, men "Padler 1" og "Padler 2". Beskriv så objektivt hva som hendte, uten å plassere skyld. Du blir også bedt om å klassifisere hendelsen (terrengtype, utstyr som ble brukt, ....) , slik at det går an å lage statistikk. 

Innmeldingene vil bli lest av styret i TKK, og et sammendrag vil bli publisert, dersom du ønsker det. Eksempler på slike sammendrag ser du i lista over innmeldte hendelser ovenfor. Før publisering vil styret fjerne eventuelle navn som er brukt, og skrive om setninger som plasserer skyld. 

Meld uønsket hendelse

Uønsket hendelse = Alt fra forbedringsforslag til alvorlige hendelser

 

Se innmeldte hendelser her:

Innrapporterte hendelser

 

TKKs gjennomgang av risikomomenter ved ulike padleaktiviteter. Nyttig ved planlegging av aktiviteter: Hva kan skje, hva gjør det mer sannsynlig at det skjer, hva skal du gjøre for å unngå det, og hva skal du gjøre hvis det likevel skjer?

Risikomomenter ved padling