TKK Bassengtrening i Pirbadet

Versjon 02.02.2013

Om Aktiviteten

Bassengtreningen er åpen for alle medlemmer av TKK og holdes i Pirbadet, kl. 20:40 tirsdager i perioden oktober-april. Følgende tider gjelder:

 • Garderoben åpner for oss 20:40
 • Vi kan bruke bølgebassenget fra 21:00 til 22:30
 • Før kl. 21:00 kan man klargjøre kajakker etc. men vi skal holde oss bak den øvre hvite slukristen av hensyn til badende som ønsker å bruke bølgebassenget.
 • Ønsker man å gå på vannet før 21:00, (f.eks. hvis det ikke er andre der og man er klar), MÅ man henvende seg til vaktene og spørre om det er ok. Leietiden vår er fra 21:00, så det er ingen selvfølge at vi kan starte tidligere. Respektér vaktene når det gjelder dette.
 • Vi må UT av bølgebassenget kl 22:30
 • Vi må være ute av garderoben 22:45
 • Det er ikke anledning til å bruke andre basseng.
 • På terminlisten (https://www.tkk.no/terminliste) vil dere finne hvilke kvelder som gjelder. Endringer blir lagt inn på terminlisten, så følg med der.

For å få billett må man møte i vanlig åpningstid for resepsjonen vi anbefaler senest 20:15 dersom det er på en hverdag. Pirbadet har medlemsliste som de går etter ved utdeling av billetter, Ved problemer, kontakt havsjef/elvesjef. Har man billett kan man komme når man vil etter 20:40. Ta vare på billetten, det er IKKE engangsbillett men varer ut bassengsesongen.

Bassengtreningene er populære, så vi må ha noen kjøreregler:

 • Maks ca. 12 kajakker på vannet, Skjønn kan utvises, men erfaring viser at det blir for trangt ved flere enn 12.
 • Som regel er det fler enn 12 til stede, så vi må rullere. Hvis alle er fleksible og hensynsfulle, slipper vi å innføre et rigid system.
 • Alle må hjelpe til å rydde (som hovedregel bærer du tilbake det du har båret til bassenget)
 • Hjelmer og spruttrekk må skylles etter bruk (klor ødelegger neopren)

Bassengtreningene er normalt ikke organiserte. Nybegynner får hjelp/instruksjon ved å henvende seg til erfarne. Det er som regel ikke noe problem. Folk lærer villig bort det de kan smileyNybegynnere som ikke kan/såvidt kan å rulle kan med fordel gå sammen to og to. En i kajakken og en i vannet som støtte. Det gir mer effektiv trening (det tar tid å tømme kajakken og komme seg på vannet igjen, med støtte fra en annen slipper du det) og er en fin måte å rullere på.

Bølgemaskinen: Vi kan bruke bølgemaskinen én gang pr. trening. Følgende gjelder:

 • Det skal alltid stå en person parat ved nødstoppknappen
 • Maks 6 kajakker på vannet, rullér så alle får prøvd seg!
 • Det er påbudt med hjelm
 • Løse kajakker og årer må fanges inn så fort som mulig
 • De som er på land hjelper folk ut og inn, da bruker vi tiden best
 • Bølgemaskinen kjøres på tampen av kvelden slik at de som ikke er interessert kan gå i garderoben (men de er ikke fritatt for rydding, bidra med å bære opp litt utstyr som ikke trengs)

Risikoanalyse for TKK Bassengtrening i Pirbadet

Risikofaktorer

Fysisk skade, Drukning, Sykdom/medisinsk tilstand

Årsaksfaktorer og tiltak

  Person Utstyr Miljø
Årsaksfaktorer
 • Mangelfull kunnskap
 • Uhell
 
 • Innendørs oppvarmet basseng
Forhåndsregler - normale tiltak
 • Ved bruk av bølgemaskinen skal én person stå på post ved nødstopp-knappen.
 • Kajakker, årer og spruttrekk.
 • Hjelm når bølgemaskinen kjøres
 • Maks ca 12. bemannede kajakker i vannet om gangen.
 • Ved bruk av bølgemaskinen: Maks 6 bemannede kajakker på vannet om gangen, ingen deltakere uten kajakk i vannet.

Tiltak ved uhell/ulykke/nødsituasjon

Kontakt vaktene i Pirbadet.

Politi 112, Medisinsk 113, Brann 110

Kontakt alltid leder/nestleder eller annet styremedlem ved ulykker eller nestenulykker. Henvis evt. journalister til leder av TKK.

 

Relevant utdanning Ingen
Krav til kompetanse Ingen
Anbefalt tilleggskompetanse Oppdatert førstehjelpskurs